iktisadi demokrasi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iktisadi demokrasi kelimesinin manası:

 1. İktisadi karar sürecine tüm bireylerin katılabilmesi ve fırsat eşitliğine sahip olması.

iktisadi demokrasi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • endüstriyel demokrasi: Çalışanların firma düzeyinde karar sürecine ve sorumluluğun paylaşımına katılımı. Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

 • kamu iktisadi teşebbüsü: İktisadi Devlet Teşekkülü ile Kamu İktisadi Kuruluşlarının ortak adı. Devamını Oku

 • iktisadi gönenç: Sahip oldukları kaynakların iktisadi karar birimlerine sağladıkları fayda düzeyi veya bunların toplamı. Devamını Oku

 • özgürlükçü demokrasi: Bireylerin her türlü düşüncelerine saygı gösteren, yasak koymayan demokrasi biçimi. Devamını Oku

 • iktisadi: Ekonomik Örnek: İktisadi düşünceler hâlâ devlet adamlarımızın resmî beyanlarında yer bulmaktadır. Y. K. Karaosmanoğlu Tutumsal. Devamını Oku

 • iktisadi karar birimi: İktisadi etkinlikte bulunan üretici, tüketici, devlet ve benzeri birimler. Devamını Oku

 • çoğulcu demokrasi: Çeşitli görüş ve eğilimde olan parti ya da örgütlere yönetimde söz hakkı tanıyan demokrasi biçimi. Devamını Oku

 • iktisadi bütünleşme kuramları: İktisadi bütünleşmelerin oluşumunu ve etkilerini inceleyen kuram. Devamını Oku

 • iktisadi ulusçuluk: İktisadi açıdan güçsüz olan ulusal ekonomilerin güçlü ekonomilere karşı korunması gerektiğini savunan; List, Carey ve Patent gibi iktisatçılar tarafından ortaya atılan görüş. Devamını Oku

 • iktisadi ajan: Bk. iktisadi karar birimi Devamını Oku

 • iktisadi aktör: Bk. iktisadi karar birimi Devamını Oku

 • belirlilik altında karar: İktisadi karar birimlerinin gerçekleşmesi kesin tek bir olayın söz konusu olduğu karar sürecinde, bir ya da birden çok kısıt altındaki davranış biçimi. krş. belirsizlik altında karar, risk altında karar, rekabet altında karar Devamını Oku

 • kamu iktisadi kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. Devamını Oku

 • iktisadi ve sosyal komite: Üye ülkelerin işveren, sendika ve çeşitli sosyal grup temsilcilerinin oluşturduğu AB danışma organı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar