iktisadi müeyyide sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iktisadi müeyyide kelimesinin manası:

 1. Bk. iktisadi yaptırım

iktisadi müeyyide ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ekonomik müeyyide: Bk. iktisadi yaptırım Devamını Oku

 • kamu iktisadi müessesesi: Ayrı bir tüzel kişiliği sahip ve sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan ve onlara bağlı işletme veya işletmeler topluluğu. Devamını Oku

 • ekonomik müeyyideler: Bk. iktisadi yaptırım Devamını Oku

 • ekonomik yaptırım: Bk. iktisadi yaptırım Devamını Oku

 • iktisadi bütünleşme: İki ya da daha fazla ülkenin iktisadi, mali ve sosyal alanlarda ortak politika izlemeleri. krş. gümrük birliği, iktisadi birlik, parasal birlik, ortak pazar Devamını Oku

 • iktisadi adalet: Yasaların, hükümetlerin ve kurumların iktisadi etkinliklerde belli gruplara veya kişilere ayrıcalık tanımaksızın herkese eşit ve adil olması gerekliliği. Uluslararası finans kuruluşları, çok uluslu şirketler ve gelişmiş ülkelerin güçlerinin azaltılarak dünya Devamını Oku

 • dış şok: Ülkenin uluslararası iktisadi ilişkileri nedeniyle diğer ülkelerde ortaya çıkan doğal afetler, sosyal, iktisadi ve siyasi olaylar dolayısıyla karşılaştığı iktisadi dengesizlikler. Piyasa mekanizması işleyişine yönelik sistemin dışından gelecek herhangi bir müdahale. Devamını Oku

 • müeyyide: Yaptırım. Bk. yaptırım Devamını Oku

 • müeyyide: Yaptırım. Bk. yaptırım Devamını Oku

 • güvenli sığınak etkisi: Uygulanan veya beklenen yüksek vergi oranları, mülkiyet haklarına getirilebilecek olası kısıtlamalar veya olası iktisadi kriz beklentisi yüzünden iktisadi karar birimlerinin fonlarını bu tür iktisadi kısıtlama ve risklerin olmadığı daha güvenli ülkelere aktarması. Devamını Oku

 • iktisadi yaptırım: Bir ülke ya da grubun, diğer ülke ya da grupları çeşitli nedenlerle iktisadi konularda zorlamak için gümrük vergileri, dışalım ve dışsatım kotaları, tarife dışı engeller gibi caydırıcı önlemler alması. Devamını Oku

 • içtimaı müeyyide: Bk. toplumsal yaptırım Devamını Oku

 • hegemonya: Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı Egemen bir iktisadi karar biriminin diğer iktisadi karar birimleri üzerindeki iktisadi, sosyal, kültürel, ideolojik üstünlüğü ve baskısı. Devamını Oku

 • zorunlu tasarruf: Mecburen yapılması gereken tasarruf. Devletin iktisadi karar birimlerine vergi gibi çeşitli kesintilerle istekleri dışında yaptırdığı tasarruf. Devamını Oku

 • iktisadi refah: Bk. iktisadi gönenç Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar