ilcaatı zaman sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ilcaatı zaman kelimesinin manası:

 1. Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler. (Osmanlıca'da yazılışı: ilcaat-ı zaman)

ilcaatı zaman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ilcaatı zaman: Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler. (Osmanlıca’da yazılışı: ilcaat-ı zaman) Devamını Oku

 • ilcaat: Zorlamalar. Devamını Oku

 • geçmiş zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması, mazi. Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul ‘a gidip gelmiş gibi. Eylemin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunulan zamandan önceye ait Devamını Oku

 • hikaye birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir eylemin geçmişte yapıldığını anlatan kip. türkçede bu birleşik zaman (idi >) -di ekiyle kurulur. (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirli Devamını Oku

 • rivayet birleşik zamanı: Yalın zamanlı bir kiple -miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi. (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin belirsiz geçmiş zaman kavramı Devamını Oku

 • zaman: Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Örnek: Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Örnek: Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir. A. İlhan Belirlenmiş olan an. Devamını Oku

 • zaman belirteci: Zaman zarfı. (Derleme.. zaman zarfı) Bir eylemin anlamını, zaman kavramı ile sınırlandıran belirteç: Sabahleyin gelmiş; Şimdi gidecek; Yarın gelsin; Geceleyin rastlayınca şaşırmış vb. Devamını Oku

 • duyulan geçmiş zaman kipi: Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işlediğini anlatan, içinde şekil ve zaman kavramı taşıyan kip. Türkçede -mIş/-mUş ekleriyle kurulur: || tek. 1. şah. uyumuşum (<uyu-muş-um) tek. 2. şah. uyumuşsun (<uyu-muş-sun) tek. 3. şah. uyumuş (<uyu-muş) çokl. 1. şah. uyumuşuz (<uyu-muş-uz) çokl. 2. şah. uyumuşsunuz (<uyu-muş-sunuz) çokl. 3. şah. Devamını Oku

 • geçmiş zaman görünümü: -mış geçmiş zaman eki almış fiille yardımcı fiilin veya başka bir fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve olayın tamamlanmış olduğu kavramını veren görünüm: Gelmiş olmak, gitmiş olmak, vermiş bulunmak gibi. Devamını Oku

 • bidatüz zaman: Zamanın bid’ası. Yeni çıkan harikulade şey. Zamanın acib ve garibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bid’at-üz zaman) Devamını Oku

 • şimdiki zaman: Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda yapıldığını ve süregelmekte olduğunu gösteren zaman. bk.şimdiki zaman kipi. Devamını Oku

 • katmerli birleşik zaman: Yalın zamanlı bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem gibi. (Derleme., katmerli bileşik kip) Yalın zamanlı bir eylemle ekeylemin iki zamanının birlikte kullanılması: Gelir idiysem (gel-ir-di-y-se-m) , Devamını Oku

 • seyli huruşanı zaman: Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli. (Osmanlıca’da yazılışı: seyl-i huruşân-ı zaman) Devamını Oku

 • gelecek zaman: Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi. Eylemin belirttiği zaman Devamını Oku

 • müruru zaman: Bk. zamanaşımı Zamanın geçmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: mürur-u zaman) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar