iletkenlik eşdeğerleyimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iletkenlik eşdeğerleyimi kelimesinin manası:

 1. Eşdeğerleyimde, elektrolit çözeltisinin değişen iletkenliğini ölçüp bunu eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizgeye geçirerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme.

iletkenlik eşdeğerleyimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • akımölçümsel eşdeğerleyim: Polarografi yöntemiyle eşdeğerleyim yapılırken, akım yeğinliğini, eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme yöntemi. Devamını Oku

 • sınır iletkenlik: Bir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenliği. Devamını Oku

 • iletkenlik gözesi: Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik. Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik. Devamını Oku

 • oylumsal çözümleme: Derişimi bilinmeyen bir çözeltideki özdek niceliğini, derişimi bilinen bir ayıraç ekleyerek belirleme yöntemi. Devamını Oku

 • elektriksel iletkenlik: Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Devamını Oku

 • molar iletkenlik: Bir molekül-gram elektrolitin iletkenliği. Devamını Oku

 • eşdeğerleyim: Oylumu bilinen bir çözeltinin derişimini bulmak için, derişimi belli bir çözeltiyi ölçerek ona ekleyip, tepkimenin bitim noktasını, uygun bir belirtecin renk değişimiyle ya da elektriksel yöntemlerle saptama. Devamını Oku

 • eşözdek değişimi: Bkz. eşözdek dönüşümü. Devamını Oku

 • elektrokimyasal eşdeğer: Bir Coulomb elektrik akımı geçirildiğinde, değişikliğe uğrayan bir öğenin ya da öğeler kümesinin gram olarak niceliği. Devamını Oku

 • elektriksel ağırlıkölçüm: Elektrikle ayrışımda gerilim ya da akım denetimiyle elektrotta ayrılan özdek niceliğini ilk ve son tartımdan yararlanarak belirleme. Devamını Oku

 • eşdeğer gram: Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Devamını Oku

 • derişiklik: Derişik olma durumu. Bir çözeltinin birim oylumuna düşen ortalama özdecik sayısı. Devamını Oku

 • çözünürlük: Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Devamını Oku

 • değişken değerler: Üretilen ya da satılan birimlerin niceliğiyle doğrudan doğruya ya da orantılı olarak değişen tümdeğer öğeleri. Devamını Oku

 • değerlemede eşdeğer: Gerçek ederi olmayan, ya da bilinmeyen, doğru olarak saptanamayan bir malın, değerleme gününde satılmasında eş ve benzerine göre alabileceği eder. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar