iletkenlik gözesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iletkenlik gözesi kelimesinin manası:

 1. Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik.
 2. Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik.

iletkenlik gözesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sınır iletkenlik: Bir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenliği. Devamını Oku

 • iletkenlik eşdeğerleyimi: Eşdeğerleyimde, elektrolit çözeltisinin değişen iletkenliğini ölçüp bunu eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizgeye geçirerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme. Devamını Oku

 • elektriksel iletkenlik: Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Devamını Oku

 • molar iletkenlik: Bir molekül-gram elektrolitin iletkenliği. Devamını Oku

 • galvani gözesi: Yük-Süren kuvvet kaynağı olarak kullanılan göze. Yük-Süren kuvvet kaynağı olarak kullanılan göze. Devamını Oku

 • ışıliletkenlik: Selenyum gibi kimi özdeklerin ışınlandıklarında elektriksel iletkenliğinin artması. Selenyum gibi kimi özdeklerin ışınlandıklarında elektriksel iletkenliğinin artması. Devamını Oku

 • fotoiletken elektrik: iletkenliği ışığın etkisiyle değişen cisimler için kullanılır. Devamını Oku

 • gümrük denetimi: Gümrük mevzuatına göre eşyanın muayenesinin, belgelerin varlığı ve gerçekliğinin kanıtlanmasının, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin incelenmesinin, nakil araçlarının, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünün, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması. Devamını Oku

 • güreş: Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması. Belli kurallar içinde, güç kullanıp oyun uygulayarak iki kişinin birbirini yenik duruma getirmeye uğraşması. Devamını Oku

 • göbeği yıldız görme: Karakucak ve yağlı güreşte kucağa alınan güreşçinin göbeğinin göğe bakar duruma getirilmesi; bu duruma getirilen güreşçi yenik sayılır. Devamını Oku

 • semiconductor: Yarı iletici. Yarı iletken, normal sıcaklıklarda bir iletken ve bir yalıtkan arasında bir konumda olan elektrik iletkenliğŸi olan katı malzeme (sıcaklık arttıkça iletkenliğŸi artan) Devamını Oku

 • eleştirel gerçekçilik: Gerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur; bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken,eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır. Devamını Oku

 • northern lekeleme tekniği: Southern lekeleme tekniğinin RNA parçalarını ayırmak için kullanılan değişik bir şekli. Elektroforezle ayrılan RNA parçalarının özel bir filtreye geçirilmesi ve sonra radyoaktif RNA ya da tek iplikli DNA ile melezlenmesi tekniği. Devamını Oku

 • kantaron: Kızılkantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutea). Birleşikgillerden, sarı, mavi, kırmızı çiçekli türleri bulunan otsu bir bitki (Centaurea). Bu cinsin tahıl tarlalarında sık rastlanan mavi Devamını Oku

 • çördük: Maydanozgiller (Umbelliferae) familyasından, sarı çiçekli, güzel kokulu, çiçekli ve otsu kısımları turşulara koku ve lezzet verici olarak kullanılan bir bitki. Çöğür, çörtlük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar