ilkel ekonomi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ilkel ekonomi kelimesinin manası:

 1. Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam.
 2. Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersizliği, uzmanlaşmanın bulunmayışı, ekonomik birliğin küçüklüğü gibi başlıca özelliklerle belirlenen ekonomi biçimi.

ilkel ekonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kapitalist ekonomi: Bk. anamalcı ekonomi Üretim araçları mülkiyetinin özel kişilere ait olduğu; yatırım, üretim, bölüşüm, gelir ve fiyatların piyasa mekanizması içerisinde serbestçe belirlendiği iktisadi sistem. Devamını Oku

 • liberal ekonomi: Onsekizinci yüzyılda İngiltere ve Fransa’da gelişen iktisadi liberalizme dayanan ekonomi. Devamını Oku

 • karma ekonomi: Özel ve kamu kesimlerini kaynaştırma amacını güden, her iki kesimin birlikte girişimlerini öngören ekonomi siyaseti. Özel kesimin yanında kamu kesiminin de yer aldığı ekonomik düzen. Devamını Oku

 • bütüncü ekonomi: Belli bir dönemdeki ekonomik etkinlik düzeyini belirleyen ve ekonomik büyüklükler arasındaki ilişkileri açıklayan ekonomi dalı, makroekonomi. Devamını Oku

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • güdümlü ekonomi: İktisadi etkinliklerin devletin müdahale ve denetimi altında yürütüldüğü, diğer bir deyişle neyin, ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceğine siyasal gücü temsil eden merkezi bir organın karar verdiği iktisadi sistem. krş. sosyalist ekonomi, karma ekonomi, piyasa ekonomisi Devamını Oku

 • ilkel halklar: Budunbilim verilerine göre doğaya sıkı sıkıya bağlılıkları; doğaya egemen olmak için kullandıkları araç-gereçlerin, tekniklerin yetersizliği; yazıyı bilmemeleri; eğitimde geleneğin önemli rol oynaması; ortaklaşa düşünce biçimi gibi özelliklerle nitelenen halklar, toplumlar, budunsal topluluklar (Kuzey ve Güney Amerika yerlileri, Eskimolar, Afrika Zencileri, Pasifik Okyanusu adalıları ile bunlara bakarak çok daha ilkel basamaktaki Avusturalya yerlileri, Pigmeler, Buşmanlar, Devamını Oku

 • anamalcı ekonomi: Üretim araç ve mallarının özel iyelikte bulunmasına dayanan, özgür girişim ve yarışmayı içeren ekonomi düzeni. Devamını Oku

 • planlı ekonomi: Toplumun gereksinimlerinin karşılanması ve gelişmesi amacını güden ekonomi, piyasa ekonomisi karşıtı. Devamını Oku

 • ilkel düşünüş: Genellikle eleştiriden yoksun olma; çocuk düşüncesine benzeme; bir sorunun ayrıntıları üzerinde gereği kadar durmama; somutlaştırma ve kişileştirme eğilimi gösterme; neden ve sonuç bağlantısını çoğunlukla çağrışımlara dayandırma gibi özelliklerle belirginlik kazanan ve ilkel diye nitelenen budunlara mal edilen düşünce biçimi. Devamını Oku

 • ulusal ekonomi: Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti, millî ekonomi, millî iktisat. Devamını Oku

 • ekonomi politik: İnsan toplumlarında maddi refahın dağıtımını ve insanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini konu alan bilim dalı. Bk. politik iktisat Devamını Oku

 • ilkel birikim: Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağımlı kılan, kapitalist üretim için gerekli temeli sağlayan ve Karl Marx tarafından tanımlanan tarihsel süreç. Devamını Oku

 • saklı ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

 • illegal ekonomi: Bk. kayıt dışı ekonomi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar