immortalize sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte immortalize kelimesinin manası:

 1. Ebedileştirmek, ölümsüzleştirmek
 2. Ebedi şöhrete nail etmek, unutulmaz hale getirmek
 3. [immortalize (Amer.) ] ölümsüzleştirmek

immortalize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • to immortalize: Ölümsüzleştirmek Devamını Oku

 • eternize: Ebedi kılmak, sonsuzluğa kavuşturmak, ebediyen uzatmak Şöhretini ebedileştirmek. Devamını Oku

 • temper: Yumuşatmak, hafifletmek: ölçülü hale getirmek, tadil etmek, ıslah etmek: kıvama getirmek Su karıştırıp yoğurmak (balçık) Devamını Oku

 • inactivate: Aktif olmayan hale getirmek, pasifleşŸtirmek, etkinsizleşŸtirmek, faaliyet dışŸı bırakmak, faaliyette olmayan bir hale getirmek; durağŸanlaşŸtırmak, durağŸan bir hale getirmek Devamını Oku

 • homogenize: Mütecanis hale getirmek Homojenize etmek Devamını Oku

 • namable nameable: İsimlendirilebilir Şöhrete lâyık, unutulmaz. Devamını Oku

 • activate: Faal hale getirmek, harekete geçirmek Radyoaktif hale getirmek. Devamını Oku

 • objectivize: NesnelleşŸTirmek, objektif olmasına neden olmak; somutlaşŸtırmak, nesnel hale getirmek, gerçek hale getirmek (ayrıca objectivise) Devamını Oku

 • immobilize: Yerinde durdurmak, tespit etmek, kımıldanmaz hale getirmek Tıb Devamını Oku

 • signalize: Mümtaz hale getirmek, şöhret kazandırmak Dikkatle göstermek. Devamını Oku

 • invert: Ters çevirmek, tersini çevirmek, sırasını değiştirmek, evirmek, devrik hale getirmek Tersine çevirmek, tersyüz etmek, altüst etmek Devamını Oku

 • reclaim: ), (i.) geri istemek veya çağırmak Ziraate elverişli hale koymak Devamını Oku

 • deface: Resimb’ni bozmak, tahrif etmek, şeklini bozmak, güzelliğine halel getirmek, silmek Bozmak, görünüşŸünü bozmak, çirkinleşŸtirmek, tahrif etmek; okunmaz hale getirmek, Devamını Oku

 • neutralize: Tesirini yok etmek, tesirsiz bırakmak Huk Devamını Oku

 • fulfill: İng fil nail olmak, yerine getirmek, icra etmek Yapmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar