immunized sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte immunized kelimesinin manası:

 1. (Amerikan İngilizcesi) bağŸışŸıklık kazandırılmışŸ, bir hastalığŸa karşŸı duyarsızlık kılınmışŸ (immunised olarak da yazılır)

immunized ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • immunised: (Britanya İngilizcesi) bağŸışŸıklık kazandırılmışŸ, bir hastalığŸa karşŸı duyarsızlık kılınmışŸ (immunized olarak da yazılır) Devamını Oku

 • immunise: (Britanya İngilizcesi) bağŸışŸıklık kazandırmak, bağŸışŸık kılmak, bir hastalığŸa karşŸı duyarsız kılmak; aşŸılama yapmak, aşŸılama uygulamak; (Hukuk) başŸkalarının tabi olduğŸu bir şŸeye karşŸı bir kimseyi muaf tutmak veya korumak (immunize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • specialized: [specialize] uzmanlaşmak, ihtisas yapmak, özelleştirmek, ayırmak, değiştirmek (söz vb.), özel olarak yapmak, özel amaçla yapmak (Amerikan İngilizcesi) uzmanlaşŸmışŸ, kendini belirli bir mesleğŸe veya araşŸtırma alanına adamışŸ; belirli bir ortama adapte Devamını Oku

 • autoimmunization: Yaradılıştan bir hastalığa karşı bağışıklığı olma. (Amerikan İngilizcesi) otoimmünizasyon, özbağŸışŸıklık, girdiğŸi reaksiyon sonucu bir organizmanın kendi hücre dokularıyla antikor üretmesi, özbağŸışŸık bir organizmanın endüksiyonu (autoimmunisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • unutilized: (Amerikan İngilizcesi) kullanılmayan, atıl, işŸletilmeyen (unutilised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • depolarizer: (Amerikan İngilizcesi) kutupluluğŸu kaldıran madde (depolariser olarak da yazılır) Devamını Oku

 • disillusionize: (Amerikan İngilizcesi) aklını başŸına getirmek, gerçek hale dönüşŸtürmek, büyüden kurtarmak (disillusionise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • dephosphorize: (Amerikan İngilizcesi) fosforsuzlaşŸtırmak, fosforunu gidermek (dephosphorise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • heparinization: (Amerikan İngilizcesi) heparinizasyon, heparin (belli vücut dokularında ve organlarda bulunan ve topaklanma önleyici olarak kullanılan polisakkarit asit) ile iyileşŸtirme (heparinisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • idolization: Asiri derecede sevme (Amerikan İngilizcesi) idolleşŸtirme, gözü kapalı bir şŸekilde tapınma, derin saygı duyma, büyük hürmet gösterme; idol olarak tapınma (idolisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • unpolarized: (Amerikan İngilizcesi )polarize edilmemişŸ, ucaysızlandırılmışŸ, kutuplanmamışŸ (unpolarised olarak da yazılır) Devamını Oku

 • heparinize: (Amerikan İngilizcesi) heparinize etmek, heparin (belli vücut dokularında ve organlarda bulunan ve topaklanma önleyici olarak kullanılan polisakkarit asit) ile iyileşŸtirmek (heparinise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • depressurization: (Amerikan İngilizcesi) basıncın boşŸaltılması, kapatılmışŸ bir alandaki hava veya gaz basıncının düşŸürülmesi (depressurisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • depolymerize: (Amerikan İngilizcesi) (Kimya) depolimerize etmek, bir polimeri monomerlerine ayırmak (depolymerise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • atropinization: (Amerikan İngilizcesi) psikolojik olarak atropin etkisi altına alma; atropin etkisine bağŸımlı durumu getirme işŸi (atropinisation olarak da yazılır) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar