immünositokimyasal yöntemler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte immünositokimyasal yöntemler kelimesinin manası:

 1. Hücre ve dokulardaki özgül proteinlerin yerini belirleyen yöntemler. İmmunoglobulinlerin diğer maddelerle etkileşmeleriyle antikorun mikroskopta görülmesi sağlanır.

immünositokimyasal yöntemler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • elektroanalitik yöntemler: Numunedeki madde miktarı ile ilgili bir elektrik özelliğin ölçüldüğü yöntemler. Devamını Oku

 • dinamik yöntemler: Kinetik yöntemler ile eş anlamlı ve kimyasal sistemlerde meydana gelen değişimlerle ilgili. Devamını Oku

 • ikili yöntemler: İki veya daha fazla yöntemin (aletin) birlikte kullanıldığı yöntemler. GS-MS gibi. Devamını Oku

 • elektrokimyasal yöntemler: Maddenin elektrokimyasal özelliğine dayanan analitik sinyalin elde edildiği yöntemler. Devamını Oku

 • oyunsal yöntemler: Öğrencilerin eğitimden en verimli biçimde ancak uygulayarak ve yaşayarak yararlanabilecekleri görüşünü savunan; bir piyesi yansılama, bir öykü ya da romanın bir bölümünü canlandırma, bir işlemi ya da tekniği uygulayarak açıklama gibi öğretim yöntemlerine verilen ad. Devamını Oku

 • volumetrik yöntemler: Son ölçmenin genellikle miktarı bilinen bir numunede analit ile tepkimeye giren standart titrantın hacminin ölçüldüğü (Volumetrik titrimetri) ve bir gazın hacminin ölçülmesinin de nadiren söz konusu olduğu bir analiz yöntemi. Devamını Oku

 • ruhbilimsel yöntemler: Markanın geniş halk topluluklarına yayılmasını sağlamak üzere başvurulan yöntem. Devamını Oku

 • parametrik olmayan yöntemler: Nicel ve nitel değerlerin ölçümsel, sayısal yargılamalarında kullanılan, parametrik testlerden yararlanılamayan veya bir parametrik değer göz önüne alınmaksızın varsayımların kurularak test edilmek istenmesinde yararlanılan testler. Devamını Oku

 • içyükül değişmezi: Yalıtkan bir özdeğin kendi iç yüklerinin ve çiftucaylarının bir dış alanla etkileşimlerinden kaynaklanan sığa ve iletkenlik değişimlerini belirleyen katsayı. Yalıtkan bir özdeğin kendi iç yüklerinin ve çiftucaylarının bir dış alanla Devamını Oku

 • immünoblotlama: Elektriksel alanda jel üzerinde göç ettirilen ve fraksiyonlarına ayrılan proteinlerin bir katman üzerine aktarılarak işaretli antikorlar yardımıyla görünür duruma getirilmesi işlemi, immünoblot, Vestern blot. Devamını Oku

 • immünojen belirleyici: Antijenik determinant. Antijen molekülü üzerinde bulunan, antikor veya duyarlı lenfosit üzerindeki özgün reseptörlerle bağlanarak antikor veya lenfositin özgünlüğünü belirleyen bölge, antijenik determinant, epitop. Devamını Oku

 • electroacoustic locator: Elektroakustik yer belirleyici, (Tıp) dokulardaki yabacı maddelerin yerini ve pozisyonunu belirlemek için kullanılan aparat Devamını Oku

 • yüz yüze ilişki kümesi: Üyeleri arasındaki etkileşmenin yüz yüze ilişkiler yoluyla gerçekleştiği toplumsal küme. Devamını Oku

 • yönetim yöresi sınırı: Bir ülkenin il, ilçe, bucak gibi ikincil yönetim yörelerini belirleyen ve birbirinden ayıran sınır. Devamını Oku

 • dezenfeksiyon: Mikroplardan temizleme işi. Mikropsuzlaştırma Bakteri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar