imperceptibility sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte imperceptibility kelimesinin manası:

 1. Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu

imperceptibility ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • imperceivable: Algılanamaz, algılanabilir olmayan, tespit edilemez, hissedilemez, hissedilebilir olmayan; ince, hafif, azıcık, küçücük, farkına varılamaz olan Devamını Oku

 • unattainability: UlaşŸIlmazlık, elde edilemezlik, başŸarılamaz olma durumu, elde etmesi imkansız olma durumu Devamını Oku

 • voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu Devamını Oku

 • perceivable: Algılanabilir, kavranabilir, hissedilebilir, hissedilir Devamını Oku

 • unsturdiness: Dayanaksızlık, istikrarsızlık, dengesizlik, gevşŸeklik, zayıflık, gürbüz olmama durumu, sağŸlam olmama durumu, yıkılacakmışŸ gibi olma durumu, çökecekmişŸ gibi olma durumu Devamını Oku

 • incorporeity: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • incompleteness: Eksik Eksiklik, noksanlık, tam olmama durumu, noksan olma durumu; bozukluk, kusurluluk, mükemmel olmama durumu Devamını Oku

 • incorporeality: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik Devamını Oku

 • unexpectedness: Beklenmedik olma durumu, öngörülmemişŸ olma durumu; önceden tahmin edilemezlik Devamını Oku

 • ethereality: İncelik, şeffaflık, havailik. Eterik olma durumu; hafiflik; ruhanilik, Cennet’ten olma durumu Devamını Oku

 • inappropriateness: Münasebetsizlik DoğŸRu olmama durumu, yanlışŸ olma durumu, yakışŸmama, yaraşŸmama; aykırı olma, saçmalık, uyumsuzluk; uygun olmama, uygunsuzluk Devamını Oku

 • homelessness: Evsizlik, evsiz olma durumu, yaşŸayacak yeri olmama durumu, evi olmama durumu Devamını Oku

 • namelessness: İsimsizlik, adsız olma durumu; isme sahip olmama durumu; anonim olma durumu; ifade edilemez olma durumu Devamını Oku

 • inconvertibility: Çevrilmezlik, çevrilemezlik, dönüşŸtürülemezlik, başŸka bir şŸeye dönüşŸtürülememe durumu; değŸişŸ tokuşŸ edilemezlik, takas edilemezlik, başŸka bir şŸey ile takas edilememe durumu Devamını Oku

 • inconsequentiality: Önemsizlik, ehemmiyetsizlik; sonuçsuzluk, sonucu olmama durumu, neticesi olmama durumu; ilgisizlik, ilgili olmama durumu, alakasızlık; mantıksızlık Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar