impetus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte impetus kelimesinin manası:

 1. Hız,Güç, zor, şiddet
 2. Bir teşebbüse hız kazandıran kuvvet, saik, güdü.
 3. Hız, şiddet, dürtü, güdü

impetus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • strength: Kuvvet, güç, takat Sertlik, keskinlik Devamını Oku

 • impulse: Bk. vuru İtici kuvvet, sevk, tahrik Devamını Oku

 • iddeti vefat: Fık: Ölüm neticesinde icab eden iddet. Kocası ölen kadın hür ise 130 gün, cariye ise 65 gün iddet bekler. (Osmanlıca’da yazılışı: iddet-i vefat) Devamını Oku

 • verbal violence: Sözlü şŸiddet, sözle uygulanan şŸiddet, fiziksel olarak değŸil ama kelimelerle gösterilen şŸiddet Devamını Oku

 • newton n: Si kuvvet birimi. (1 kg’lık bir kütleye, her saniye 1 m’lik ivme kazandırmak için gerekli kuvvete eşittir). Devamını Oku

 • yeğinlik: Yeğin olma durumu. Bir ses çıkarılırken algılanan ve titreşimlerin genliğinden kaynaklanan özellik. Devamını Oku

 • force: Güç, kuvvet, kudret Zor, cebir şiddet, baskı, tazyik Devamını Oku

 • takat: Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman, kuvvet Örnek: Hareket edebilecek ne vasıtamız ne takatimiz vardı. A. Gündüz Bk. güç güç, kuvvet Devamını Oku

 • iddeti eşhür: Ay hesabıyla iddet beklemek. Boşanma tarihinden itibaren hür ise üç ay, cariye ise birbuçuk ay bekler. (Osmanlıca’da yazılışı: iddet-i eşhür) Devamını Oku

 • iddeti haml: Fık: Çocuk doğurmakla biten iddet. Kocası ölen veya boşanan gebe kadının, çocuğun doğmasını beklemesi demektir. (Osmanlıca’da yazılışı: iddet-i haml) Devamını Oku

 • güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik Örnek: Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır. Ç. Altan Kaynağı akıl olan sebep, saik. Bir Devamını Oku

 • soundboard: Elektrikle çalışmayan telli çalgılarda, tellerin titreşimi yoluyla elde edilen sese şiddet katarak dışarı aktaran ve tonuna karakterini kazandıran, genellikle ağaçtan bileşen. Sounding board keman gövdesi gibi sesi aksettirme vasıtası Devamını Oku

 • jackboot: ), (f.), (s.) kaba kuvvet Kaba kuvvet kullanan kimse Devamını Oku

 • merkezkaç kuvvet: Bir merkez çevresinde dönen bir cismi merkezden uzaklaştıran kuvvet. Merkezden dışarı doğru yönelmiş kuvvet. Devamını Oku

 • emphasis: Önem, ehemmiyet Şiddet, kuvvet Vurgu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar