implementing sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte implementing kelimesinin manası:

 1. [implement] yerine getirmek, uygulamak, yapmak, sağlamak, tamamlamak
 2. İfa etme, yerine getirme, uygulama; yürürlüğŸe koyma; araçlarla donatma, ekipmanla donatma

implementing ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • implementing a program: Bir program uygulama, bir plan uygulama, bir proje uygulama Devamını Oku

 • implementing regulation: Yönetmelik Devamını Oku

 • implement: Tamamlamak, ikmal etmek Yerine getir mek (taahhüt, plan) Devamını Oku

 • fulfil: Yapmak, yerine getirmek, uygulamak, karşŸılamak, gidermek, tamamlamak, bitirmek Devamını Oku

 • complete: Tamam, tam, bütün Bitmiş, tamamlanmış Devamını Oku

 • ifa: Bir işi yapma, yerine getirme. Ödeme. Devamını Oku

 • perform: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Yapmak, icra etmek Devamını Oku

 • yürütmek: Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak. Gerektiği gibi yapmak, uygulamak. Devamını Oku

 • exercise: ), (f.) uygulama, tatbik, icra, yürütme, ifa, yerine getirme, kullanma Talim, alıştırma egzersiz Devamını Oku

 • execution: ), (huk.) infaz, idam Yerine getirme, ifa, icra, tatbik etme, uygu lama, yapma Devamını Oku

 • substitution: Yerine koyma, yerine geçme, ikame, vekil tayin etme, yerini alan şey, yer değiştirme Başka bir şeyin yerine kullanma Devamını Oku

 • icra: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme. Devamını Oku

 • ornatma: Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi. Devamını Oku

 • meet: Karşılaşma, atletizm yanşması. Uygun, münasip, yakışır. Devamını Oku

 • practice: Practise tatbikat, uygulama Pratik Egzersiz, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar