in vitro mutagenesis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte in vitro mutagenesis kelimesinin manası:

 1. İn vitro mutagenez

in vitro mutagenesis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • in vitro fertilization: İn vitro döllenme, bir yumurtanın vücudun dışŸında döllenmesi (örneğŸin bir deney tüpünde petri kabında vs), tüpte döllenme, tüp bebek yöntemi, IVF Devamını Oku

 • melez yakalama tercümesi hart: In vitro tercümeyi engellemek üzere, mRNA olarak çift yapma yeteneğine dayalı mRNA’ya karşılık olan cDNA’yı in vitro tanımlama tekniği. Devamını Oku

 • in vitro fertilizasyon: Tüp bebek Değişik yöntemler uygulanarak dişilerden elde edilen olgun yumurtaların aynı türe ait dölleme yeteneğine sahip spermatozoitlerle, in vitro olarak hazırlanmış dişinin genital kanalındakine benzer yapay koşullarda bir araya getirilerek Devamını Oku

 • doku kültürü: Yüksek canlılardan elde edilen hücrelerin normalde bulundukları doku dışında in vitro olarak üretimi. Canlılardan elde edilen hücrelerin normalde bulundukları doku dışında (in vitro) üretimi. Devamını Oku

 • IVF: İn vitro fertilizasyon. Devamını Oku

 • hücresiz sistem: Çeşitli olayların incelendiği, in vitro olarak oluşturulmuş hücre maddelerinin karışımı. Devamını Oku

 • en düşük baskılayıcı yoğunluk: Kemoterapötik bir ilacın, yapılan in vitro testlerde, bakteri çoğalmasını % 90 oranında baskılayan değeri, MİC90. Devamını Oku

 • tamamlayıcı dna cdna: Revers transkriptaz enzimi ile in vitro olarak sentezlenen RNA’yı tamamlayan tek iplikten oluşan DNA. Komplementer DNA. Devamını Oku

 • meristem kültürü: Sürgün tepesinden çıkanlan, 0.1 mm uzunluğundan daha küçük olan kubbe gibi yapının in vitro kültürü. Devamını Oku

 • bitki doku kültürü: Bitki hücreleri, dokulan, organları ya da bitkinin tamamının in vitro büyütülmesi ve devam ettirilmesi. Devamını Oku

 • oligonükleotit aracılığı ile mutagenez: İn vitro olarak sentetik oligonükleotitler kullanılarak istenilen nükleotitlerin mutasyona uğratılması. Devamını Oku

 • polimeraz zincir reaksiyonu, PZR: Dna’nın istenilen bir parçasının in vitro koşullarda primer denilen 15-20 nükleotitlik bir oligonükleotit kullanılarak, sıcaklığa dayanıklı enzim yardımıyla çoğaltılması. Devamını Oku

 • embriyo kültürü: İzole edilmiş olgun ya da olgun olmayan embriyoların in vitro geliştirilmesi. Devamını Oku

 • adventif embriyo: Döllenmiş yumurtadan başka kökenden gelen hücrelerden oluşan embriyo ile in vitro büyüyen ve vejetatif bitki kısımlarına ait hücrelerden türeyen embriyoya benzer yapılar. Embriyoit. Devamını Oku

 • duyarsızlaşma: Duyarsızlaşmak durumu. Genellikle in vitro agonist uygulaması sonucu bir saniyeden birkaç saate kadar değişen kısa bir süre içinde hedef hücrelerin cevap verirliğinin azalması, desentizasyon. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar