in vitro mutajenez sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte in vitro mutajenez kelimesinin manası:

 1. Dna molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması.

in vitro mutajenez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • in vitro mutagenez: Dna molekülünün belirlenmiş bir yerinde kullanılan tekniklerle istenen bir mutasyonun yapılması. Devamını Oku

 • mutajenez: Genetik mutasyonun indüklenmesi. Devamını Oku

 • in vitro çoğaltma: Kontrollü yapay bir çevrede, temiz şartlarda, plâstik veya cam kültür kapları kullanılarak besi yerlerinde canlının çoğaltılması. Devamını Oku

 • in vitro matürasyon: Laboratuvar koşullarında gametlerin olgunlaştırılması. Devamını Oku

 • in vitro: Yapay ortamda Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde (Petri kapları, kültür şişeleri vb.) yetiştirilmeleri veya bulunmaları. Devamını Oku

 • biyoteknoloji: Özellikle DNA ve hücreyle ilgili konularda kullanılan biyolojik tekniklere verilen ad. Canlı hücreleri ve mikroorganizmaları kullanarak biyolojik tekniklerle endüstri ve tıp alanında kullanmak üzere materyal üretimi. Antibiyotik, şarap ve peynir Devamını Oku

 • in situ: Yerinde Yerinde anlamına gelen terim. Devamını Oku

 • in vitro fertilization: İn vitro döllenme, bir yumurtanın vücudun dışŸında döllenmesi (örneğŸin bir deney tüpünde petri kabında vs), tüpte döllenme, tüp bebek yöntemi, IVF Devamını Oku

 • in vitro fertilizasyon: Tüp bebek Değişik yöntemler uygulanarak dişilerden elde edilen olgun yumurtaların aynı türe ait dölleme yeteneğine sahip spermatozoitlerle, in vitro olarak hazırlanmış dişinin genital kanalındakine benzer yapay koşullarda bir araya getirilerek Devamını Oku

 • in vitro mutagenesis: İn vitro mutagenez Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • yüksek devirli santrifüj: Bk. ültrasantrifüj Düşük moleküler ağırlığa sahip yapıların çöktürülmesinde kullanılan, yüksek dönme hızına sahip santrifüj, ultrasantrifüj. Çözelti içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal Devamını Oku

 • yarılma: Yarılmak işi. Kama etkisiyle ya da uygun olmayan kuruma sonucu ağaç liflerinin boy yönünde ayrılması. Devamını Oku

 • adenozin trifosfat: Canlıların doğrudan kullandığı hücresel enerji molekülü, biyolojik enerji. Hücrede kimyasal enerjinin saklandığı ve serbestlendiği bir organik molekül ve nitrojenli bir baz olan adenin, bir pentoz şeker olan riboz ve üç Devamını Oku

 • be in residence: İşyerinde kalmak, işyerinde yatıp kalkmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar