inanılmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inanılmak kelimesinin manası:

 1. İnanma işi yapılmak.

inanılmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • inanış: İnanma. İnanılan şey. Devamını Oku

 • inanırlık: İnanılabilir bir şeyin niteliği. İnanma eğilimi. Devamını Oku

 • ardılmak: Birisinin sırtına asılmak. Sataşmak, çatmak. Devamını Oku

 • çarpılmak: Çarpma işine konu olmak. Çarpık duruma gelmek Örnek: Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı. R. N. Güntekin Çalınmak, soyulmak. Devamını Oku

 • itminan: İnanma, güvenme. Devamını Oku

 • eksiltmeye çıkarılmak: Bir iş, istekliler arasından uygun olana bırakılmak için hazırlanıp sunulmak, ºihaleye çıkarılmak. Devamını Oku

 • araştırılmak: Araştırma yapılmak, gözden geçirilmek Örnek: İşte bu nokta araştırılmak ister. H. R. Gürpınar Devamını Oku

 • inan: İnanma işi. Bir kimse veya şeyin doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme, iman, itikat Örnek: … kendi paylarına düşen fedakârlığı, devlet, millet uğrunda inanla, güvenle, umutla bir daha tazeliyorlardı. Devamını Oku

 • irkah: İnanma, itimad etme, güvenme. (Osmanlıca’da yazılışı: irkâh) Devamını Oku

 • saçılmak: Saçma işi yapılmak. Etrafa dağılmak, yayılmak. Devamını Oku

 • yayılmak: Yayma işine konu olmak veya yayma işi yapılmak. Hastalık, pek çok kimseye geçmek veya bulaşmak. Devamını Oku

 • çakılmak: Çakma işine konu olmak Örnek: Ceketini serginin tahtasına çakılmış çividen alır, omuzlarına bırakır. S. F. Abasıyanık Hızla düşüp saplanmak. Ortaya çıkmak, farkına varılmak, anlaşılmak. Devamını Oku

 • kasılmak: Kasma işi yapılmak. Büzülüp kasılmak, takallüs etmek. Devamını Oku

 • yığılmak: Yığma işine konu olmak veya yığma işi yapılmak. Çok sayıda birikmek, toplanmak Örnek: Bütün köşk kapının önüne yığıldı. A. Gündüz Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek Örnek: Boğazını yırtan hıçkırıklarla paşanın ayaklarına yığıldı. H. E. Adıvar Devamını Oku

 • yarılmak: Yarma işi yapılmak. Üzerinde yarık açılmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar