inceleme süresi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inceleme süresi kelimesinin manası:

 1. Delilin kabulünden, incelemenin tamamlanarak uzmanlık raporunun tanzim edildiği tarihe kadar geçen süre.
 2. Yapılan başvurmayı incelemek üzere, yasalarda belirtilen süre.

inceleme süresi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yenileme süresi: Yenileme isteğinin yapılabilmesi için yasalarda belirtilen süre. Devamını Oku

 • kullanmama süresi: Markanın asıl iyesinin iyeliğinden çıkması için, yasalarda belirtilen süre (Bu süre geçince bir başkası o markayı kullanabilir). Devamını Oku

 • kriminal inceleme: Kriminal uzmanlık alanlarının herhangi birinde, delilin değerlendirilmesi, analizlere tabi tutulması ve elde edilen sonuçların yorumlanması süreci. Devamını Oku

 • yapıtın koruma süresi: Yapıtın akçalı haklarının korunması için yasalarda öngörülen süre. Devamını Oku

 • koruma süresi: Bulgular ya da markalar için yasalarda belirtilenkoruma süresi (Bizde bu süre markalar 10, bulgular için 15 yıldır). Devamını Oku

 • ücret ödeme süresi: Toplu sözleşme ya da hizmet bağıtlarında belirtilen sürelere uyularak ya da bunlarla bir açıklama yapılmamış olması halinde genel uygulamaya göre ücretlerin ödendiği gün (günlük, haftalık, aylık olarak). Devamını Oku

 • kuluçka süresi: Hastalık yapan virüs, bakteri ya da diğer etkenlerin bulaşması ile arazların görülmesi arasında geçen süre. Döllenmeden itibaren embriyonun çıkışına kadar geçen yumurta evresi. İnkübasyon periyodu. Devamını Oku

 • gebelik süresi: Döllenmeden doğuma kadar geçen süre. Devamını Oku

 • yapışma süresi: Yapıştırılan iki parçada, yapıştırıcının en yüksek tutma gücüne erişmesine kadar geçen süre. Devamını Oku

 • inceleme konusu: Delilin işleme tabi tutulacağı kriminal inceleme konularından her biri. Devamını Oku

 • bileşik dayanma süresi yötemi: Bir işletmedeki durağan değerlerin herbiri için ayrı ayrı dayanma süresi saptanmayıp tümüne uygulanmak üzere tek bir sürenin uygulanması yöntemi. Devamını Oku

 • bekleme süresi: Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre. Görüşme kararının alınması ile görüşmenin yapıldığı ana kadar geçen süre. Devamını Oku

 • olay yeri inceleme raporu: Oyit ve OYİB’lerin si ile ilgili tanzim ettikleri rapor. Devamını Oku

 • inceleme dosyası: İçerisinde kriminal inceleme sürecinde tutulan tüm kayıt ve yazışmaların bulunduğu, belirli bir sistematik doğrultusunda tanzim edilen ve saklanan dosya. Devamını Oku

 • süresi belirsiz iş sözleşemsi: Kapsamında, sona ereceği gün belirtilmemiş iş sözleşmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar