indol testi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte indol testi kelimesinin manası:

 1. Mikroorganizmaların bir amino asit olan tripdofanı ayrıştırarak indol meydana getirebilme yeteneğini belirlemek için kullanılan deney.

indol testi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fenilalanin deaminaz testi: Mikroorganizmaların enzimatik etkinlikleriyle aromatik bir amino asit olan fenilalanini oksidatif deamine ederek fenil pirüvik asit meydana getirebilme yeteneklerini ölçmede kullanılan test. Devamını Oku

 • nitrat indirgenme testi: Mikroorganizmaların nitratları indirgeme yeteneğini belirlemede kullanılan bir test. Devamını Oku

 • jelatin hidrolizasyonu testi: Mikroorganizmaların, jelatini hidrolize ederek jelatinaz enzimi üretme yeteneğini ölçmede kullanılan test. Devamını Oku

 • sitrat testi: Mikroorganizmaların besi yerlerine katılan sitratı karbon kaynağı ve amonyum tuzlarını da nitrojen kaynağı olarak kullanabilme yeteneğini saptamada kullanılan test. Devamını Oku

 • indol: Parfüm ve tıpta kullanılan yasemin yağında ve karanfil baharatı yağında bulunan beyazdan sarıya değişen renklerde olan, kötü aromalı, (seyreltik çözeltileri hoş kokulu) kansere sebep olan ve 2,3-benzopirol olarak bilinen bileşik. Devamını Oku

 • karbonhidrat fermantasyon testi: Mikroorganizmaların çeşitli özel karbonhidratları ayrıştırma yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılan deneyler. Devamını Oku

 • indol 3 asetik asit: İndolasetik asit. Devamını Oku

 • katalaz testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen katalaz enzimini belirlemek amacıyla yapılan deney. Sütte akyuvar artışı ve stafilokokların olup olmadığını ortaya koyan test. Devamını Oku

 • Dunnett testi: Tek yönlü varyans analizinde gruplardan birini kontrol, diğerlerini de deney grupları oluşturuyorsa ve varyans analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık saptanmışsa deneydeki tüm grupları ikişerli çoklu karşılaştırmak yerine, her deney grubunun yalnızca kontrol grubuyla karşılaştırılması durumunda kullanılan çoklu karşılaştırmalarda kullanılan bir test Devamını Oku

 • oksidaz testi: Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen ve hücre içi olan oksidaz enziminin (sitokrom C oksidaz) varlığını ortaya koymada kullanılan test. Devamını Oku

 • deoksiribonükleaz testi: Mikroorganizmaların ısıya dayanıklı olan deoksiribonükleaz (DNase) ezmimini üretebilme yeteneklerini ölçmede kullanılan test, DNaz testi, DNase testi. Devamını Oku

 • uyum iyiliği testi: Nitel verilerde, ana kitleden seçilen örneklerin gözlenen örnek verilerinin beklenen değerlere ne kadar ve nasıl uyduğunu belirlemek amacıyla kullanılan ki-kare ve Kolmogrov-Smirnov uyum iyiliği testleri. Devamını Oku

 • alanin: Vücutta glukoz metabolizmasında kullanılan bir amino asit olan ve karbonhidratlardan enerji üretiminde katkı sağlayan, sembolü Ala ve A olan alifatik ve hidrofobik yan zincirli esansiyel olmayan amino asit. Renksiz kristallerden Devamını Oku

 • asit hematein testi: Fosfolipitlerin histokimyasal olarak araştırılmasında kullanılan, potasyum dikromatın bazı lipitlere tutunarak onları organik çözücülerde çözünemez hâle getirmesi esasına dayanan, kromlu lipitin hematein ile siyah bir leke meydana getirmesiyle tanınan bir metot. Devamını Oku

 • alkalin fosfataz testi: Bazı mikroorganizmalarca sentezlenen, alkalin fosfataz enzim etkinliğini ortaya koymada uygulanan deney. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar