infralitoral sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte infralitoral kelimesinin manası:

 1. Bir gölün köklü bitkilere sahip olan derin tabakası.

infralitoral ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • derin deniz bölgeleri: 2000 m.den daha derin olan deniz dibi bölgeleri (a. bk. derin etek, derin ova.) Devamını Oku

 • coulee: Derin sel çukuru Donmuş lav tabakası. Devamını Oku

 • batyal bathyal: Göllerin ve okyanusların en derin tabakasıyla ilgili. Devamını Oku

 • derin: Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan Örnek: Genç kız onun kırık dişli ağzının içindeki derin karanlığa bakıyor. Ö. Seyfettin Yüzeyden içeri inen. Kendi türünde çok gelişmiş, en ileri durumda olan. Devamını Oku

 • artezyen suyu: Derin yer altı su tabakasına inilerek açılan kuyudan elde edilen basınçlı su, artezyen kuyu suyu. Devamını Oku

 • be well informed: İyi bilgilendirilmişŸ olmak, aydın olmak, bilgili olmak, özel bir konuda veya genel olarak genişŸ ve derin bilgiye sahip olmak; en uygun bilgiye sahip olmak, güncel bilgiye sahip olmak, olayların farkında olmak Devamını Oku

 • malik: Sahip, iye Örnek: Yersiz yurtsuz bir aile görünce sekiz kat apartmanlara malik iratçıyı hatırlayınız. H. R. Gürpınar İye. ~ sıfatiyle zi’l-yedlik : öz elmenlik, iye gibi elmenlik, iyece elmenlik (Eigenbesitz). Bir şeye sahip, Devamını Oku

 • derin derin: Derin olarak Örnek: Merdivenin üst başında dolaşan nöbetçi asker derin derin esnedikten sonra… E. E. Talu Devamını Oku

 • yayla çayırı: Yaylalarda derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır. Devamını Oku

 • dağ çayırı: Dağlık bölgelerde derin ve rutubetli toprağa sahip alanlarda gelişen doğal çayır. Devamını Oku

 • hipotonik: Az gerimli (Yun. hypo: altında; tonon: ton) İzotonik bir sıvıdan daha düşük osmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm den daha düşük, ozmotik basıncı sebebiyle suyun Devamını Oku

 • profound: Çok derin Çok malumatlı Engin Devamını Oku

 • deep: Derin derin, derinde Derinlik, engin, deniz Devamını Oku

 • hipertonik: Aşırı gerimli (Yun. hyper: üstünde; tonos: ton) İzotonik bir sıvıdan daha yüksek ozmotik basınca sahip olan. Bir hücrenin ozmotik kuvvetinden yani 300 mOsm’den daha yüksek ozmotik basıncı sebebiyle ozmozdan dolayı Devamını Oku

 • tomur: Koni biçimindeki herhangi bir çıkıntı. Kan damarları bakımından zengin olan ve kıl kökü içine giren dermis tabakası uzantısı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar