inklinasyo pelvis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inklinasyo pelvis kelimesinin manası:

 1. Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.
 2. Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.

inklinasyo pelvis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dil akrabalığı: Bir ana dilden türeyen diller arasındaki yakınlık. (Derleme., dil hısımlığı) Bir anadilden türeyen diller arasındaki yakınlık: Türkçe ve Moğolca arasındaki veya Fransızca ve İspanyolca arasındaki yakınlık gibi. Devamını Oku

 • aralık: İki şey arasındaki açıklık, mesafe. Sıra, vakit Örnek: O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. M. Ş. Esendal Uygun, elverişli durum, fırsat. Devamını Oku

 • affinite: İlgi duyan, eğilimi olan. Karşılıklı etkileşme değeri göz önüne alındığında, iki molekül arasındaki bağlanma gücü. Devamını Oku

 • dalga boyu: Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık. Devamını Oku

 • güneş günü: Güneşin, yerin bir noktasındaki meridyen düzlemine arka arkaya iki kez girmesi için geçen zaman. Güneşin bir boylamdan ardışık iki geçişi arasındaki süre. Devamını Oku

 • yaz: Kuzey yarım kürede 21 Haziran-23 Eylül tarihleri arasındaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim Örnek: Çok sıcak bir yaz gecesiydi. Y. K. Karaosmanoğlu Kuzey yarımyuvarında yılın 21 haziranla 23 eylül günleri arasında kalan bölümünü kapsayan iki ana mevsimden biri. Devamını Oku

 • ıraklık açısı: Farklı iki yerden, uzaktaki bir noktaya yönelmiş iki doğrultu arasındaki açı (bk. şekil P. 2 ve P. 13). Gözlenen nokta ne kadar uzakta iseıraklık açısı da o kadar küçük olur. Gökbilimde Ay, Güneş, gezegenler ve yıldızlar için bu açı dolaylı yoldan ölçülerek uzaklık hesabı yapılır. Devamını Oku

 • iyonomer: Zincirin elementleri ve zincirler arasındaki iyonik bağlar arasında kovalent bağlı polimer. Uzun zincirli molekül bileşikleri arasındaki kovalent bağları ve zincirleri arasında iyonik bağları bulunan bir polimer. Devamını Oku

 • interferans: Parazit Krosingoverler arasındaki etkileşim. Homolog kromozomlar arasında bir krosingover olması, bir diğerinin oluşumunu engeller (pozitifinterferans) veya artırır (negatifinterferans). Çoğu organizmalarda krosingoverler arasındaki ara azaldıkça interférons artar. Devamını Oku

 • açısal çap: Ay, güneş vb. gök cisimlerinin iki doğrusu arasındaki açı. Ay ve güneş gibi gökcisimlerinin gerçek çap uçlarını gözlemciye birleştiren iki doğru arasındaki açı. Devamını Oku

 • derinlik algısı: Nesnelerin üç boyutlu olarak algılanabilmesi için gözleyenle nesne arasındaki ya da nesnenin ön yüzü ile arka yüzü arasındaki uzaklığın bilinçte canlandırılması. Devamını Oku

 • konut yüzdecisi: Taşınmaz satıcısı ile alıcısı arasındaki alım satım işlemini ya da konut iyesi ile tutman arasındaki tutmanlık sözleşmesinin yapılmasını, para karşılığında gerçekleştiren kimse. Devamını Oku

 • euler çizgesi: Verilen birtakım kümelerin düzlem üzerindeki bölgelerle betimlenip, kümeler arasındaki bağıntıların bu bölgeler arasındaki bağıntılarla dile getirilmesini sağlayan çizge. Devamını Oku

 • bariton: Tenor ve bas arasındaki erkek sesi. Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir tür ağız çalgısı. Devamını Oku

 • mabeyin: Ara. Eski konaklarda harem ile selamlık arasındaki daire. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar