inkoherent sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inkoherent kelimesinin manası:

 1. Bk. evre-dışılık
 2. Bk. evre dışılık

inkoherent ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gc: (Green Cross International) Uluslararası YeşŸil Haç, 1993’te insan kaynaklı çevre felaketlerini önlemek, çevre tehlikelerinin farkında olunması ve çevre yasasının gelişŸimini savunmak için kurulan sivil çevre örgütü Devamını Oku

 • göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. Devamını Oku

 • ecocide: Ekosid, çevre katliamı, çevrenin yok edilmesi, çevre tahribatı, çevre soykırımı Devamını Oku

 • boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. Devamını Oku

 • doğal çevre: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre. Devamını Oku

 • muhit: Çevre, yöre, etraf. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre Örnek: Bir de şuuraltı dahi olsa, muhitin onu göçüp giden, sönen bir insan telakki ettiğini hissetmiştim. H. E. Adıvar Bk. çevrel uzunluk Devamını Oku

 • ecologic: Ekolojik, ekolojik, çevre ve çevre kalitesi ile ilgili, çevre ve çevre kalitesine özgü Devamını Oku

 • geleneksel çevre: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çevre, boşinançsal çevre. Devamını Oku

 • ecol: (ecological) “ecological (ekolojik)”, ekolojik, çevre ve çevre kalitesi ile ilgili, çevre ve çevre kalitesine özgü Devamını Oku

 • faz: Elektrik geriliminde evre. Evre Bk. Devamını Oku

 • safha: Evre Örnek: Gerçi sonradan, bu olayın şu son safhasını hatırladıkça çok defa gülmekten katılmışımdır. Y. K. Karaosmanoğlu Faz. Bk. evre Devamını Oku

 • ecofreak: Çevre delisi, aşŸırı hevesli çevreci, çevre konusunda radikal bir şŸekilde destek sağŸlayan Devamını Oku

 • pekiştirmeli ad: Pekiştirmeli sözcük biçiminde kurulmuş ad: Tortop (tor-top) , güpegündüz (güp-e-gündüz) , çepeçevre (çep-e-çevre) vb. Devamını Oku

 • surroundings: Dolay, muhit, çevre, etraf, etraftakiler, çevre halkı Devamını Oku

 • ecofriendly: Çevre dostu, çevreye zarar vermeyen, çevre için güvenli Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar