inscrutableness sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inscrutableness kelimesinin manası:

 1. AnlaşŸIlmazlık, kavranamazlık, akıl ermezlik, çetrefillik, mistiklik

inscrutableness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • incomprehensibleness: Akıl ermezlik, anlaşŸılamazlık, kavranamazlık, anlaşŸılabilir olmama durumu, muğŸlaklık Devamını Oku

 • incomprehensibility: AnlaşŸIlmazlık, akıl ermezlik Devamını Oku

 • acatalepsy: AnlaşŸIlmazlık, akıl ermezlik, KuşŸkucu filozoflar tarafından savunulan insan bilgisinin hiçbir zaman belirli ya da kesin olmadığŸı felsefesi (Felsefe) Devamını Oku

 • abstruseness: AnlaşŸIlmazlık, anlaşŸılması güç olan, muğŸlaklık Devamını Oku

 • acataleptic: AnlaşŸIlmazlıkla ilgili olan, anlaşŸılmazlığŸa ait olan, kesin olarak bilinmeyen, akıl ermez (Felsefe) Devamını Oku

 • inarticulateness: AnlaşŸIlmazlık, açık olmama, belirsizlik; iyi ifade edilmeme, kendini iyi ifade edememe; sessizlik, dilsizlik, suskunluk (bir öfke veya şŸaşŸkınlıktan dolayı) Devamını Oku

 • ungrammaticalness: Çetrefillik Devamını Oku

 • understandable: Anlaşılır, anlaşılması mümkün, kavranılır Anlaşılır, kavranabilir, anlaşılabilir, anlaşılması mümkün Devamını Oku

 • the camp david agreements: Kamp David AnlaşŸmaları, Camp David AnlaşŸmaları, İsrail ve mısır arasında 1978’de imzalanan ve barışŸ anlaşŸmasının temelini oluşŸturan iki anlaşŸma çatısı Devamını Oku

 • unanimous agreement: OybirliğŸI ile varılan anlaşŸma, tek amacı olan anlaşŸma, tam uyum, tam olarak anlaşŸma Devamını Oku

 • unambiguousness: Açıklık, anlaşŸılırlık, bir açık ve anlaşŸılır anlamı olan, açık ve anlaşŸılır olma durumu Devamını Oku

 • comprehensibility: Anlasilirlik AnlaşŸIrlık, anlaşŸabilirlik, anlaşŸılabilme, mantıklılık Devamını Oku

 • wedding agreement: Evlilik anlaşŸması, evlenme sözleşŸmesi, evlilikte üzerinde anlaşŸılmışŸ şŸartlar, evlenmek için üzerinde anlaşŸılan koşŸullar Devamını Oku

 • gatt convention: Gatt AnlaşŸması, GATT AnlaşŸmasını imzalamışŸ olan ülkeler kurulu (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel AnlaşŸması) Devamını Oku

 • intelligible: Anlaşılır, idrak edilebilen Anlaşılır, anlaşılabilir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar