integralleme sınırları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte integralleme sınırları kelimesinin manası:

 1. Belirli integralin alt ve üst sınırları.

integralleme sınırları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • integral aralığı: Tek değişkenli bir fonksiyonun belirli integralinin alt ve üst sınırları arasındaki noktalar kümesi. Başka bir sözle, uç noktaları, belirli integralin alt ve üst sınırları olan aralık. Devamını Oku

 • daraltılmış sınırlar: (Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde, dışarıda kalması gereken parçalar benimsenebilir sınırlar içerisine düştüklerinde, bu sakıncayı gidermek için daraltılan sınırlar. Devamını Oku

 • sütun sınırları: Bk. dikeç sınırları Devamını Oku

 • yanılgı sınırları: Bir örnekleme dağılımında gözlemlerin yüzde olarak taşıdığı yanılgı payının alt- üst sınırları. Devamını Oku

 • sığırların veziküler çiftleşme egzantemi: Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi. Devamını Oku

 • evrendeğersiz hoşgörü sınırları: Örneklemin çekildiği evren’in evrendeğerlerine bağlı olmayan hoşgörü sınırları. Devamını Oku

 • hoşgörü sınırları: (Nitelik denetimi) Güven sınırlarından ayrı olarak, bir nesnenin benimsenmesi için ölçümlerin bulunduğu aralığın sınır değerleri. Devamını Oku

 • değişir odaklı mercek: Çevirim sırasında odak uzunluğu (dolayısıyla büyültme gücü) belirli sınırlar içinde değişebilen mercek. (Genellikle bu sınır 3:1 ve 20:1 arasında yer alır. Bu çeşit mercekler, bu sınırlar içindeki odak uzunluğu bulunan bütün merceklerin işini görebildiği gibi, optik kaydırmayı da sağlar). Devamını Oku

 • sığırların peteşiyal humması: Sığırların klinik olarak dil, konjunktiva ve vulva mukazası üzerinde peteşiyal kanamalarla belirgin, nötrofillerde yerleşen Cytoecetes ondiri tarafından oluşturulan hafif seyirli ateşli hastalık. Devamını Oku

 • malların güvenirliği düşünüsü: Belirli sarmalaç içinde, belirli malın bulunacağı düşüncesi. Devamını Oku

 • sığırların süngerimsi beyin hastalığı: Özellikle erişkin süt sığırlarında zayıflık, süt veriminin düşmesi ve davranış bozukluklarıyla başlayan 2 hafta-6 ay sonra ölümle sonlanan, beynin gri maddesinde çift taraflı, bakışımlı vakuolleşme ve nöropilde mikrokavitelerle belirgin prion hastalığı, BSE, deli dana hastalığı, deli inek hastalığı, bovin spongiform ensefalopati. Devamını Oku

 • sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I tarafından oluşturulan, akut ve bulaşıcı bir hastalığı, enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi, İBR, kırmızı burun hastalığı, koyital ekzantem, koyital vezikular egzantem. Devamını Oku

 • kredi hesabı: Müşteriye alışverişte bulunması için belirli sınırlar çerçevesinde açılan hesap. Bankaların, cari hesap koşulları çerçevesinde kendisiyle sürekli olarak ticari ilişkide bulunan kişilere açtığı kredi türü. Devamını Oku

 • nüfus: Kişi. Bir ülkede, bir bölgede, bir evde belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. Devamını Oku

 • izleyici sayısı: Belirli bir izlencenin, belirli bir sinemanın, belirli bir dönemin ya da mevsimin izleyicilerini belirten sayı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar