ınternational pharmacopeia sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ınternational pharmacopeia kelimesinin manası:

 1. Uluslararası Farmakope

ınternational pharmacopeia ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ınternational monetary fund: Uluslararası para fonu Devamını Oku

 • brüksel konferansı: Finansal olarak zayıf ülkelere yardım yapmak amacıyla Uluslararası Takas Odası ve Uluslararası Merkez Bankası kurulmasını öneren ve 1920 yılında Milletler Cemiyeti’nin önderliğinde toplanmış bir uluslararası para konferansı. Devamını Oku

 • dünya bankası grubu: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finansman Kurumu ve Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı’ndan oluşan finansal örgüt. Devamını Oku

 • enternasyonal: Uluslararası. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk. Devamını Oku

 • pharmacopoeia: İlâçların bileşimini ve hazırlanma usullerini anlatan kitap Bir eczanede bulunan ilâçların toplamı. Devamını Oku

 • uluslararası yapım iyeliği bürosu: Uluslararası Yapım İyeliğini Koruma Derneği’ne bağlı, markaların uluslararası kütüğe yazımı ve bununla ilgili işleri yürüten örgüt. Devamını Oku

 • internationalized: UluslararasılaşŸTırılmışŸ, uluslararası hale getirilmişŸ, iki veya daha fazla ülke yetki alanı altına alınmışŸ (ayrıca internationalised) Devamını Oku

 • detente policy: YumuşŸAma politikası, uluslararası ilişŸkilerin yenilenmesi öncesindeki aşŸama, uluslararası ilişŸkilerdeki gerilimde azalma Devamını Oku

 • olimpiyat oyunları: Her dört yılda bir kez, her biri başka bir ülkede yapılmak üzere Uluslararası Olimpiyat Kurulunca düzenlenen uluslararası spor yarışları ile şenlikleri. Devamını Oku

 • birinci enternasyonal: Uluslararası Emekçiler Birliği olarak anılan ve çeşitli işçi örgütlerinin 1864 yılında Londra’da oluşturduğu uluslararası birlik. Devamını Oku

 • detente: Uluslararası gergin havanın yumuşaması. Ülkeler arasında huzur, uluslararası ilişkilerde rahatlama Devamını Oku

 • bernstein planı: Bretton Woods Sisteminin 1960’lı yıllarda gösterdiği aksaklıklar karşısında uluslararası para sistemindeki reform çerçevesinde Edward M. Bernstein tarafından önerilen ve IMF’nin uluslararası bir merkez bankası işlevi yüklenmesi ve yeni bir uluslararası rezerv para biriminin yaratılması gerektiğini ileri süren plan. Krş. Bretton Woods Sistemi Devamını Oku

 • cıe yöntemi: Uluslararası Aydınlatma Kurulu’nca renkölçümü alanında saptanan uluslararası ölçünler ve bu ölçünlere göre çeşitli renklerin sağlanmasında uygulanan yöntem. Devamını Oku

 • kodeks: İlaçların formüllerini gösteren resmî kitap. Üzerine yazı yazılmış olan parşömen, kâğıt gibi nesnelerin üst üste konması ve kenarlarından tutturulmasıyle oluşmuş eski bir kitap türü. Devamını Oku

 • uluslararası kütük: Markaların uluslararası kütüğe yazımı için Uluslararası Büro eliyle tutulan kütük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar