inzar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte inzar kelimesinin manası:

 1. (Nazar. dan) Te'hir etme, geciktirme. İmhal.

inzar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • zühul: İş çokluğu veya dalgınlık sebebiyle yanılma, geciktirme, ihmal etme. Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • hex: Dili büyü, nazar Nazarı değmek. Devamını Oku

 • nazarı haram: Haram nazar. Namahremlere bakmak. (Bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: “Bende unutkanlık hastalığı tezayüd ediyor, ne yapayım?” Dedim: Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Çünki rivayet var. İmam-ı Şafii’nin (R.A.) dediği gibi: Haram nazar, nisyan verir. Evet, ehl-i İslamda, nazar-ı haram ziyadeleştikçe, hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, vücudunda su’-i istimalat ile israfa girer. Haftada Devamını Oku

 • moratorium: Buhranlı zamanlarda borcun ödenmesini geciktirme hakkı, moratoryum Resmi geciktirme. Devamını Oku

 • nigahı tedkik: Araştırma bakışı, tedkik etme nazarı. (Osmanlıca’da yazılışı: nigâh-ı tedkik) Devamını Oku

 • tehir: Sonraya bırakma, erteleme. Geciktirme. Geciktirme. Devamını Oku

 • nazarlık: Nazarı etkisiz duruma getirdiğine inanılan kumaş parçası, mavi boncuk, kurşun, dua yazılı kâğıt, muska vb. şeyler Örnek: Aman nazar değmesin, buna derhâl bir nazarlık astırmalı! A. Ş. Hisar Bk. üzerlik Üzerlik. Devamını Oku

 • heap insults on: Hakaret yağŸdırma, alay etme, rencide etme, suistimal etme, aşŸağŸılama, iftira etme, küfretme Devamını Oku

 • suasion: İkna etme, gönlünü yapma, razı etme. Gönlünü alma, razı etme, ikna etme, tatlı dille kandırma Devamını Oku

 • harassing: Taciz etme, rahatsız etme, işŸkence etme, sıkıntı verme, tahrik etme Devamını Oku

 • izafeti maklub: Ters çevrilmiş terkib. Muzaf-un ileyh ile muzafın yer değiştirmesi olup, böylece birleşik isim ve sıfatlar yapılır. Bu terkibler semaidir; işitilmekle öğrenilir, bir kaideye bağlı değildir. Her terkib bu şekle sokulmaz. Mesela: Tab-ı meh: Meh-tab: Ay ışığı. Çeşm-i ahu: Ahu-çeşm: Ceylan gözlü. Nazar-ı haram: Haram-ı nazar… gibi.) (Osmanlıca’da yazılışı: izafet-i maklub) Devamını Oku

 • firing from the hip: Kalçadan ateşŸ etme, hızlıca ve yakın mesafeden ateşŸ etme; abuk sabuk hareket etme, düşŸüncesizce hareket etme Devamını Oku

 • direnme: Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme. Temerrüd. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar