iptidai cemiyet sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iptidai cemiyet kelimesinin manası:

 1. Bk. ilkel toplum

iptidai cemiyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uygar toplum: Halkla aydın kesiminin birbirlerine yaptıkları olumlu etkilerin sonunda uygarlık düzeyine erişmiş toplum, bk. uygarlık, halk. krş. ilkel toplum. Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • kalıntılar kuramı: Uygar bir toplumun, ilkellerde benzerleri saptanan halkbilim ürünlerini, o uygar toplumun ilkel çağlarından kalma birer kalıntı ürün olarak benimseyen insanbilim okulunun bir görüşü, bk. uygar toplum, ilkel, kalıntı, insanbilim okulu. krş. akrabalık kuramı. Devamını Oku

 • göçebe toplum: Göçebelerin yaşadığı toplum. İbn-I Haldun’un adlandırdığı iki toplum biçiminden biri olan bedevi toplum. krş. yerleşik toplum Devamını Oku

 • ana erki: Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klanına mal eden ilkel bir toplum düzeni. Devamını Oku

 • cemiyet: Dernek Düğün Örnek: Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti. S. M. Alus Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk Örnek: Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir Devamını Oku

 • uygar: Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni, mütemeddin. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse) Örnek: Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği Devamını Oku

 • anaerki: Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klanına mal eden ilkel bir toplum düzeni, anaerkillik, maderşahilik. Devamını Oku

 • kapitalist sistem: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist Devamını Oku

 • iptidai din: Bk. ilkel din Devamını Oku

 • mütecanis cemiyet: Bk. bağdaşık toplum Devamını Oku

 • medeni cemiyet: Bk. uygar toplum Devamını Oku

 • rostowgil büyüme aşamaları: Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları. Devamını Oku

 • semiprimitive: Yarı ilkel, bir dereceye kadar ilkel, bazı ilkel özellikleri olan Devamını Oku

 • uzvı cemiyet nazariyesi: Bk. örgensel toplum kuramı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar