iptidaı mimarlık sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iptidaı mimarlık kelimesinin manası:

 1. Bk. ilkel mimarlık

iptidaı mimarlık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • semiprimitive: Yarı ilkel, bir dereceye kadar ilkel, bazı ilkel özellikleri olan Devamını Oku

 • architectonic: Mimarlığa ait, yapı veya plan Çizmeye ait; teknik yönden mimarlığı andıran; bir sistemin organizasyon kurallarını belirten Arkitektonik, mimarlıkla ilgili Devamını Oku

 • kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla. Bu tuğladan yapılmış Örnek: Kerpiç evler, ipe serili çamaşırlar gibi ay ışığında sallanıyorlar. P. Safa (Mimarlık) Güneşte kurutulmuş topraktan Devamını Oku

 • iptidaı meyi: Bk. ilkel yatım Devamını Oku

 • iptidaı zihniyet: Bk. ilkel düşünüş Devamını Oku

 • iptidaı ekonomi: Bk. ilkel ekonomi Devamını Oku

 • iptidaı halklar: Bk. ilkel halklar Devamını Oku

 • mimari: Mimarlık. Yapı Mimarlıkla ilgili, mimarlığa Devamını Oku

 • iyon düzeni: (Mimarlık) Yunan tapınak mimarlığında kullanılmış bir sütun düzeni ve mimarlık üslûbu. Sütun başlıklarında sarmallı süs örgeleri, sütun altlarında ise Dor düzeninden ayrı olarak altlıklar bulunur. Sütun gövdesi yukarıdan aşağıya yivlidir. Bu düzende ayna ve üçüzyivler yoktur. Sütunlar dor düzenindekinden daha yüksek ve incedir. Devamını Oku

 • eyespot: Bazı aşağı cins hayvanlarda bulunan basit göz. (Biyoloji) bir organizmanın yönlenmesine yardım eden ve ışŸığŸa duyarlı ilkel göz benzeri alıcı (ilkel tek hücreli organizmalarda) Devamını Oku

 • mantarlar: Sap, yaprak, çiçek vb. organlar yerine dallı veya düz iplikler görünüşünde emeçlerden oluşan, klorofilsiz, çiçeksiz, ilkel bitkiler sınıfı. Özümleme yapma yetenekleri olmadığı için çoğu asalak ya da çürükçül yaşayan ve Devamını Oku

 • bauhaus: (Resim, Mimarlık, İç Mimarlık) Almanyada 1919-1933 arasında öğretim yapmış, mimarlık çevresinde bütün sanatları eski Ortaçağ anlayışındaki atölyelerde olduğu gibi toplayan bir okul. Fabrikalarda üretilen kötü biçimli eşya yerine sanatçı elinden çıkma örneklerin çoğaltılması gerektiğini savunan ve eşyanın yapısal düzenini aynı zamanda süs gibi görmek isteyen okul. Devamını Oku

 • bachelor of architecture: Mimarlık Mezunu, mimarlık alanında lisans diploması sahibi mezun,A. Devamını Oku

 • bütünlük: Bütün olma durumu, tamamiyet Örnek: Ulusal birlik adına dış politikadaki bütünlük tam olmalıydı. Ç. Altan (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ve mimarlık yapıtlarında öğelerin uyumlu olarak bir araya gelmesi. Devamını Oku

 • korint düzeni: (Mimarlık) Yunan mimarlığında kengeryaprakları ile süslenmiş sütun başlıklarının kullanıldığı düzen. İyon ve Dor üslûplarından ince sütunları ve çok süslü oluşu ile ayrılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar