irritableness sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte irritableness kelimesinin manası:

 1. Asabilik, huysuzluk, sinirlilik, kolayca sinirlenme veya kızma niteliğŸi

irritableness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • irritability: Sinirlilik, çabuk öfkelenme, asabilik Devamını Oku

 • articulacy: DüşŸüncelerini kolayca ifade edebilme niteliğŸi, açıkça söyleme niteliğŸi, rahatça konuşŸabilme niteliğŸi; açıkça anlatım kabiliyeti, telaffuz netliğŸi Devamını Oku

 • vexation: Küsme, gücenme, kızma, sinirlenme, sıkıntı, eziyet Sinirlenme, kema Devamını Oku

 • waspishness: Huysuzluk, huysuz olma durumu, sinirlilik; rahatsızlık, rahatsız olma durumu; kincilik, kindarlık Devamını Oku

 • crabbedness: Huysuzluk Aksilik, huysuzluk; inatçılık, dik kafalılık; anlaşŸılmazlık, belirsizlik Devamını Oku

 • sinirleniş: Sinirlenme işi veya biçimi. Devamını Oku

 • eozinofilik: Mikroskopta eozinle kolayca boyanan, eozini kolayca alan hücre veya dokuları ifade eder. Eozinofil lökositlere ait veya eozinofiliyle ilgili olan. Devamını Oku

 • jitters: (the ile) fazla sinirlilik Sinirlilik, gerginlik, aşŸırı korku Devamını Oku

 • dökümlü: Niteliğinden ötürü kolayca istenilen biçim verilebilen (kumaş). Devamını Oku

 • nervous movements: Sinirli hareketler, sinirlilik veya heyecan nedeniyle yapılan işŸaretler veya el hareketleri Devamını Oku

 • yağlı kuyruk: Kolayca ve bolca yararlanılabilecek kaynak Örnek: Bu yağlı kuyruğa herkes bir defa sarılmak, onu kendine çekmek, alıkoymak sevdasında idi.. E. E. Talu Kolayca sömürülecek iş veya kişi. Devamını Oku

 • paraya çevrilir değer: Değerinde önemli bir azalma olmadan varlıkların kolayca ya da ivedilikle paraya çevrilebilme niteliği. Devamını Oku

 • yakmaç: Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör. Deneyliklerde, küçük ölçekli ısıtma, yakma işlemlerinde kullanılan ve yalaz niteliği hava ayarıyla denetlenebilen araç. Devamını Oku

 • the willies: Sinirlilik, ajitasyon durumu; “ürpermelerr”, iğŸrenti veya dehşŸet duygusu Devamını Oku

 • sinirlilik: Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabilik, asabiyet Örnek: Çıplak ayağını o ana kadar görmediğim bir sinirlilikle oynatmaya başladı. Y. K. Karaosmanoğlu İç ve dış uyaranlar karşısında, hızla uyuma yaramayan amaçsız, coşkusal davranışlar gösterme durumu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar