iş bankaları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iş bankaları kelimesinin manası:

 1. Dış ticaretin finansmanında uzmanlaşmış bankalar.

iş bankaları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bankalar birlikteliği: Bir ülkeye veya şirkete kredi sağlamak amacıyla aynı veya değişik ülkelerdeki bankaların oluşturduğu birlik. Devamını Oku

 • bankalar yeminli murakıpları kurulu: Bankalar Yasası’yla diğer yasaların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü bankacılık işleminin denetimiyle, bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları arasındaki ilişki ve dengelerin, finansal yapıyı etkileyen tüm öğelerin tespit ve analiziyle uğraşan, para ve kredi sorunlarıyla ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmakla görevli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bağlı Devamını Oku

 • bankalar konsorsiyumu: Bk. bankalar birlikteliği Devamını Oku

 • bankalar konsorsiyumu: Bk. bankalar birlikteliği Devamını Oku

 • yatırım bankaları: Anamal ve paralarını tecim bankalarının tersine olarak uzun süreli yatırımlara bağlayan kuruluşlar. Devamını Oku

 • finans şirketi: Kiralama, satın alma anlaşmalarına finansman sağlayan ve genellikle ticari bankaların sahip olduğu kurumlar. Devamını Oku

 • çok yanlı krediler: Proje ve program kredisi olarak Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları gibi uluslararası finansman kuruluşları tarafından açılan krediler. Devamını Oku

 • ikincil rezervler: Hazine bonosu ve finansman bonosu gibi bankaların sahip oldukları likiditesi yüksek kısa vadeli varlıklar. Devamını Oku

 • kambiyo işlemcileri: Döviz piyasasında alım-satım işlemlerini yürüten, ellerindeki dövizleri iç ve dış piyasalarda işletebilen, döviz cinsinden mevduat kabul edebilen merkez bankaları, ticari bankalar ve döviz simsarlarından oluşan gerçek veya tüzel kişiler. Devamını Oku

 • proje kredisi: Proje yıllık yatırım programlarında yer alan projeler, milli savunma projeleri ile yap-işlet-devret, yap-işlet, işletme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilen projeleri ifade etmekte olup, projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkanına proje kredisi denilmektedir. Devamını Oku

 • dış krediler kur farkı fonu: Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklardan doğrudan ya da hükümet kanalıyla sağlanan kredilerin bu bankalar ve kredi kullandırılan borçlular açısından kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla T.C. Merkez Bankası yönetiminde Para Kredi Kuruluna bağlı olarak 1984 yılında kurulmuş, 2000 yılında etkinliğine son verilmiş bütçe dışı bir fon. Devamını Oku

 • forfeyting: Özellikle mal ve hizmet dışsatımından doğan ve belirli bir ödeme planına 3 aydan 10 yıla kadar vadeli göre tahsil edilebilecek olan alacaklarla ilgili hakkın, bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansal kurum tarafından tüm ticari ve ülke riskleri üstlenilerek belli bir iskonto oranından satın alınmasına dayanan bir finansman tekniği. krş. alacaklandırma Devamını Oku

 • üç gedik modeli: Geleneksel kalkınma kuramlarında, yatırımların finansmanı için iç tasarruf ve dışalımın finansmanı için döviz ve büyüme için teknoloji kısıtlarına odaklanan iktisadi kalkınma modeli. Devamını Oku

 • iki gedik modeli: Geleneksel kalkınma kuramlarında, yatırımların finansmanı için iç tasarruf ve dışalımın finansmanı için döviz kısıtlarına odaklanan iktisadi kalkınma modeli. Devamını Oku

 • specialized: [specialize] uzmanlaşmak, ihtisas yapmak, özelleştirmek, ayırmak, değiştirmek (söz vb.), özel olarak yapmak, özel amaçla yapmak (Amerikan İngilizcesi) uzmanlaşŸmışŸ, kendini belirli bir mesleğŸe veya araşŸtırma alanına adamışŸ; belirli bir ortama adapte Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar