iş incelemeleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iş incelemeleri kelimesinin manası:

 1. Belirli bir işyerinin çalışma verimini arttırmak için olumlu sonuçlar verebilecek bütün etkenleri araştırma, bulma ve uygulama amacıyla yapılan inceleme.

iş incelemeleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hizmet içi eğitim: Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim. Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun Devamını Oku

 • ders araç gereçleri: Öğretim çalışmalarının etki ve verimini arttırmak amacıyle öğretmen ve öğrencilerin yararlanmaları için yapılmış olan türlü araç ve gereçlere verilen genel ad. Devamını Oku

 • işbırakımı gözcüleri: İşbırakımı duyurusu yapan işçi örgütünün bu yasal uygulamaya uyulmasını sağlamak üzere zor kullanılmaksızın bu düzeydeki düşünü ve isteklerini yaygınlaştırmak ve üyelerinin aldıkları karara uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla iş yerinin giriş ve çıkış kapılarında görevlendirdikleri özel giysili en çok ikişer kişi. Devamını Oku

 • değişmezlik varsayımı: Belirli bir uyaran, bir durumda belirli bir duyumla sonuçlanırsa, canlının durumu değişmediği sürece bir denemede aynı uyaranın aynı duyumla sonuçlanacağını öngören varsayım. Devamını Oku

 • bilirkişi yazanağı: Malın yoklama, inceleme ve çözümleme sonuçlarını açıklayan ve bilirkişi eliyle düzenlenen belge. Devamını Oku

 • yer değişikliği bildirgesi: İşyerinin özdeş vergi örgütü sınırında bir yerden başka bir yere alınması (taşınması) ya da vergi örgütü sınırı dışına çıkarılması. İşi bırakma ve gidilen yerde işe başlama gibi durumların yükümlülerince vergi örgütlerine bildirilmesi için düzenlenen bildirge. Devamını Oku

 • verim gücü: Belirli bir süre içinde bir makinenin yapabileceği iş. Bir işe yatırılan anamalın belirli bir süre içinde meydana getireceği sonuç. Devamını Oku

 • kalkınma için bölgesel işbirliği örgütü: Türkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Örgütü adıyla etkinliğine yeniden başlayan örgüt. Devamını Oku

 • dip müziği: Bir oyunda hareket ve sözlerin yanı sıra duygusal etkiyi arttırmak için yer alan destekleyici müzik. Bk. destekleyici müzik Devamını Oku

 • dağlama: Dağlamak işi. Dokularda şiddetli yangı meydana getirmek, bir kısım dokuyu tahrip etmek veya ortadan kaldırmak için vücudun belirli bir kısmı üzerine fiziksel ya da kimyasal maddeleri uygulama, koterizasyon. Devamını Oku

 • elişi: 1-Okullarda öğrencileri el işlerine alıştırmak amacıyle kâğıt, mukavva, tahta, tel gibi gereçler ve basit el araçlarıyle yaptırılan yaratıcı işlere verilen genel ad. 2- Amacı, el işleri yoluyle çocukların gelişmesine katkıda bulunmak olan ve daha çok ilk ve ortaokul çağında okutulan dersin adı. Devamını Oku

 • işin üstesinden gelmek: Güç bir işi başarmak, sonuçlandırmak. Devamını Oku

 • içgüdü eğitimi: Çalışanların güvensizliğine, huzursuzluğuna ve isteksizliğine son vererek verimliliği arttırmak, disiplin olaylarını azaltmak, yöneticiler ile yönetilenler arasında bozulan ilişkileri iyileştirmek gibi amaçlar güden görev dışı eğitim türü. Devamını Oku

 • kesene ödeği: Güvenceci ya da güvenceliye deniz yoluyla gönderilecek mal için ortaya çıkabilecek dokuncaları belirli bir süre karşılayabilmek amacıyla düzenlenen güvenceli, keseneli ödek. Devamını Oku

 • iş markaları: İki işletmenin işlerini birbirinden ayırmak amacıyle kullanılan markalar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar