işaret bilimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işaret bilimi kelimesinin manası:

 1. Anlaşmayı sağlayan, karşılıklı iletişimi kuran, işaretlerin niteliklerini ve bağlı oldukları kuralları inceleyen dil bilimi dalı. || Geniş anlamı ile dil bilimini de içine alan, ancak, dille ilgili olsun, olmasın bütün işaret sistemlerini inceleyen bilim dalı.

işaret bilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • işaret zamiri: Varlıkların yerini, işaret yoluyla belirten zamir, gösterme zamiri. Somut ve soyut nesneleri işaret etme, gösterme yoluyla karşılayan kelime. Bugün Türkçede kullanılan işaret zamirleri bu, şu, o (teklik) bunlar, şunlar, onlar Devamını Oku

 • işaret tahtası: Oyundaki başlangıç ve bitişleri, giriş ve çıkışları haber veren ışıkların denetlendiği tahta. Buişaret tahtasını temsil sırasında ancak Kondüvit (sıracı) düzenler. Devamını Oku

 • genel ses bilimi: Tek bir dilin değil bütün dillerin seslerini bir bütün olarak ele alan, bunların türlerini, özelliklerini inceleyen ve bütün ses bilimi dallarını içine alan geniş kapsamlı ses bilimi. krş. ses bilimi. Devamını Oku

 • söyleyiş ses bilimi: Dildeki sesleri bir bütün olarak ele alan, insan dilinin seslerinin nasıl oluştuğunu, niteliklerini, dolayısıyla dilin ve bildirişmenin ses yönünü inceleyen dil bilimi dalı. bk. ses bilimi. Devamını Oku

 • işaret dili: Konuşulan ve yazılan dilin dışında, renk, bayrak, işaret, koku, mendil gibi araçlarla yapılan anlaşma yolu: Renk dili, bayrak dili vb. Bk. im dili Devamını Oku

 • işaret etmek: Bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek Örnek: Annem eliyle, yüzüyle ne biçim işaret etti babama bilmiyorum ama, hiç ses çıkarmadılar. S. F. Abasıyanık Belirtmek Örnek: Ben, yalnız bir noktaya işaret etmekle iktifa edeceğim. Atatürk Devamını Oku

 • işaret: Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, levha, tabela, alamet. Devamını Oku

 • dil bilimi: Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik. Sosyal bir kurum olan dilin genel ve Devamını Oku

 • ad bilimi: Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı. Özel adlar üzerinde duran ve özel adları, köken bilgisi Devamını Oku

 • edebiyat bilimi: Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji vb. bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı, yazın bilimi. Devamını Oku

 • böcek bilimi: Böceklerin yapısını, yaşayışını ve hastalık yapıcı niteliklerini inceleyen bilim dalı, entomoloji. (Yun. entomon: böcek; logos: bilim) Zoolojinin böceklerle uğraşan bir bölümü. Entomoloji. Devamını Oku

 • art zamanlı dil bilimi: Dil olaylarını değişik zaman ve evrim açısından ele alan dil bilimi. Dilin anlamla ilgili olaylarını tarihî değişme ve gelişme süreci içinde inceleyen dil bilimi dalı. bk. dil bilimi. Devamını Oku

 • anlam bilimi: Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik. Dildeki birimleri anlam bakımından ele alıp inceleyen dil bilimi dalı.anlam bilimi kendi içinde de 1. durgun veya eş zamanlıanlam bilimi, 2. gelişmeli veya Devamını Oku

 • ayırıcı işaret: Bir sesin boğumlanma açısından özellik gösteren türlerini birbirinden ayırmak için kullanılan işaret: yuvarlak a’yı düz a’dan ayırmak için (°-: å), damak n’sini diş n’sinden ayırmak için (-˜: ñ, ng) işaretlerinin kullanılması gibi. Devamını Oku

 • gösterge bilimi: İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik. Göstergelerin dildeki kullanımları veya dille uygulanması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar