işçi odaları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işçi odaları kelimesinin manası:

 1. İşçilerin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan dernek niteliğindeki özerk kuruluşlar.

işçi odaları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • işçi birliği: İşçilerin, türlü ortak çıkarlarını gerçekleştirmek ve korumak amacıyla oluşturdukları dernek. Devamını Oku

 • odalar birliği: Üyelerinin çıkarlarını korumak ve desteklemek amacıyla işadamlarınca bölgesel veya ulusal düzeyde oluşturulan örgüt. Devamını Oku

 • iş sendikası: İşçi yararlarını koruma amacıyla kurulan birlik. Aynı uğraşıdan olan kişilerin iş saati ve ücret gibi yaşantılarını etkileyen konularda yararlarını koruyabilmek üzere gerçekleştirdikleri birleşimli kuruluşlar. Devamını Oku

 • sendika birliği: İşçilerin ya da işverenin her tür hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirme amacıyla kurdukları iki ya da daha çok uğraşı örgütünün birleşimi. Devamını Oku

 • kamu iktisadi kuruluşları: Tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmetleri üretmek ve pazarlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. Devamını Oku

 • okul aile birliği: İlkokullar ile orta dereceli okullarda aile ile okul arasındaki bağlan güçlendirmek ve öğrencilerin iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyle kurulan dernek (O.A.B.). Devamını Oku

 • uluslararası ekonomik işbirliği bankası: Üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmek ve bu ülkelerin iktisadi gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanya, Moğolistan, Polonya, Romanya, Çekoslavakya ve Sovyetler Birliği tarafından 1963 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan, 1964 yılında etkinliğine başlayan ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rus bankasına dönüşen bir finans kuruluşu. Devamını Oku

 • içekapanık düşünce: Gerçek hayatta erişilmeyen istek ve dilekleri karşılamak amacıyle geliştirilen, düş ya da kuruntu niteliğindeki düşünce. Devamını Oku

 • dünya posta birliği: Posta hizmetleri alanında uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla 1874 yılında İsviçre’de kurulan ve sonradan Birleşmiş Milletler’e bağlı bir uzmanlık kuruluşuna dönüştürülen kurum. Devamını Oku

 • basımcılar derneği: Basımcılar arasında kurulan ve amaçları çok değişik olan dernek. Devamını Oku

 • iş birlikçi: Herhangi bir alanda çıkar sağlama amacını güden kimse veya kuruluşlarla ilişki kuran kimse, kuruluş vb. Devamını Oku

 • dayanışma ödeneği: Toplu iş sözleşmelerinde, karşıt işçi kuruluşunun üyesi olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulanacağı iş yerinde çalışan işçilerin, bu sözleşmeden yararlanabilmeleri amacı ile karşıt işçi örgütünce saptanan ödenti. Devamını Oku

 • tutmalık ödeneği: Kimi ülkelerde, dar gelirli ya da yoksul aileleri konut bunalımlarının etkisinden bir ölçüde korumak amacıyla, her ay ödemekte oldukları tutmalık paralarının devlet ya da kent yönetimi gibi kamu kuruluşlarınca üstlenilen bir bölümü. Devamını Oku

 • milletlerarası odalar birliği: Bk. Uluslararası Ticaret Odası Devamını Oku

 • uluslararası odalar birliği: Bk. Uluslararası Ticaret Odası Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar