ışık reaksiyonları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ışık reaksiyonları kelimesinin manası:

 1. Işığa bağlı olan ve ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrildiği bir fotosentez reaksiyonu ya da reaksiyonlar dizisi. Aydınlık reaksiyonları.
 2. Işığa bağlı olan ve ışık enerjisinin kimyasal enerjiye çevrildiği bir fotosentez reaksiyonu veya reaksiyonlar dizisi.
 3. Karanlıkta oluşamayan ve ışığa gereksinim duyan fotosentez reaksiyonları.

ışık reaksiyonları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • aydınlık reaksiyonları: Bk. ışık reaksiyonları Devamını Oku

 • ekzergonik reaksiyonlar: Enerji salıveren reaksiyonlar. Devamını Oku

 • atopik reaksiyonlar: Toz akarlarıyla temas sonucunda ortaya çıkan, burun yangısı, astım, egzama gibi klinik belirtilerle ayırt edilen Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu. Devamını Oku

 • anabolik reaksiyonlar: (Yun. ana: yukarı; bole: atmak) Canlı organizmalarda basit maddelerden enerji kullanılarak daha kompleks maddelerin meydana getirilme reaksiyonları. Anabolizma. Özümleme. Devamını Oku

 • ekzotermik reaksiyonlar: dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır Devamını Oku

 • oksidasyon redüksiyon reaksiyonları: Elektron kaybeden maddenin oksitlendiği, elektron kazanan maddenin ise indirgendiği, bir atomdan diğerine elektronların taşındığı dönüşümlü olaylar. Devamını Oku

 • kısa ömürlü: Ömrü az olan veya uzun süre yaşamayan (kimse). Devamını Oku

 • bağışıklık: Muafiyet. Bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla kazanılmış direnç durumu. Devamını Oku

 • kıvançlı: Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek Örnek: Teşrifiniz, bizler için kıvançlı bir olay olacaktır. R. N. Güntekin Sevinç duyan, mutlu. Kıvanç duyan, sevinçli. Devamını Oku

 • klorofil: Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil renklerini veren madde Örnek: Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler. H. Taner (Yun. khloros: yeşil; phyllon: yaprak) Bitkilerde, alglerde ve kamçılılarda bulunan, ortasında magnezyum kapsayan porfirin halkasından oluşan, yan zincirleri farklıklorofillerde (klorofil a, b, c, d) farklı olan, kloroplâstların tilâkoit zarları üzerinde yerleşmiş, spektrumdaki kırmızı, Devamını Oku

 • cyanobacterium: Siyanobakteri, mavi yeşŸil alg, suda yaşŸayan ve fotosentez aracılığŸı ile enerji üreten bakteri (ışŸık enerjisini kimyasal enerjiye dönüşŸtürmek) alga gibi (bu nedenle ismi “mavi yeşŸil alga”dır) Devamını Oku

 • özgür kökçe: Tek sayıda eksicikleri bulunan, dolayısıyla toplam dönüsü çoğu kez S = 1/2 olan, kimyasal tepkinliği yüksek özdecik parçası. Devamını Oku

 • gece körlüğü: Beslenmede A vitamini yetersizliğinden ortaya çıkan bir hastalık belirtisi, tavukkarası. Gözün karanlığa uymasında beliren güçlü bir yetersizlik. Devamını Oku

 • paraziter kısırlık: Kimi parazitlerin büyüklükleri nedeniyle oluşturdukları mekanik etki veya salgıladıkları kimyasal maddeler nedeniyle konaklarında kısırlığa neden olması, paraziter kastrasyon. Devamını Oku

 • sönük: Sönmüş olan Örnek: Ağızlarında iki sönük sigarayla duran iki kız… Ç. Altan Parlaklığı, hızı az veya azalmış olan, etkisiz, zayıf Örnek: Karanlık, sessiz evlerden çocuklar önce sönük, sonra telaşlı, birbiri arkasından haykırırlardı. H. E. Adıvar Göze çarpmayan, dikkat çekmeyen, silik Örnek: Bu şehirde satışı bini geçmez, yerli lisanlarda sönük cerideler çıkar. Y. K. Beyatlı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar