ışıkölçüm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ışıkölçüm kelimesinin manası:

 1. Fiziğin, ışık miktarının ölçülmesini ve cisimlerin ışığı iletme, yansıtma, dağıtma gibi özelliklerini inceleyen bölümü, fotometri.

ışıkölçüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ışık ölçümü: Solunumunu hem akciğer hem de solungaçlarıyla yapan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan. Fiziğin, ışık miktarının ölçülmesini ve cisimlerin ışığı iletme, yansıtma, dağıtma vb. özelliklerini inceleyen bölümü, fotometri. Devamını Oku

 • geometri: Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese. Bu konu ile ilgili olan kitap veya ders. Devamını Oku

 • mıknatıslık: Mıknatıslı olma özelliği, mıknatısiyet. Doğabilimin, mıknatıslar, mıknatıssal alanlar ve özdeklerin mıknatıssal özelliklerini inceleyen kolu. Devamını Oku

 • kimya: Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey Örnek: Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır. R. N. Güntekin Özdeklerin Devamını Oku

 • küresel üçgenölçömü: Küresel üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim. Devamını Oku

 • küresel üçgenölçömü: Küresel üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim. Devamını Oku

 • durukyük bilgisi: Sürtünme ile elektriklenme gibi, durgun yüklerin özelliklerini ve etkilerini inceleyen: doğabilim dalı. Devamını Oku

 • kümeyayılımı: Kümeölçümde küme üyelerinin yaptığı toplam seçmelerin küme birey sayısına oranı olarak dile getirilen ve üyeler arası duygusal etkileşim düzeyini yansıtan ölçüm. Devamını Oku

 • topoloji: Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı. Bk. ilinge Devamını Oku

 • topology: Geometrik şekillerin veya üc boyutlu cisimlerin bazı durumlarda değişmeyen özelliklerini inceleyen matematik dalı. Topoloji Devamını Oku

 • yansıtıcılık: Yansıtıcı olma durumu. Kalınlığının daha çok artmasıyle yansıtma çarpanının artık değişmeyeceği kalınlıkta maddesel bir katın bütün yansıtma çarpanı. Devamını Oku

 • hücre bilimi: Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. Devamını Oku

 • ölüm fermanı: Bir kimsenin öldürülmesini bildiren yazılı belge. Devamını Oku

 • incili görüntülük: Üzerlerine düşen ışığı aynı yönde, yani gösterici yönünde büyük ölçüde yansıtma özelliği taşıyan, yansıtıcı yuvarlarla sıvalı görüntülük çeşidi. Devamını Oku

 • uzaysal dağılım: Cisimlerin üç boyutlu uzay içindeki dağılımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar