ışıkölçümsel deneme plakası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ışıkölçümsel deneme plakası kelimesinin manası:

 1. Belli ışıkölçümsel özellikleri olan ve incelenecek ışıkla aydınlatılan plaka.

ışıkölçümsel deneme plakası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ışıkölçümsel deneme plakası: Belli ışıkölçümsel özellikleri olan ve incelenecek ışıkla aydınlatılan plaka. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel ikincil ölçün: Işık yeğinliği (ya da ışık akısı, ya da ışıklılığı), ışık ölçümsel birincil ölçünle (dolaylı ya da dolaysız) ölçüştürme sonucu belirlenmiş, ışıkölçümsel ölçmelere yarayan, değişmez ve yeniden elde edilebilir ışık kaynağı. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel çalışma ölçünü: Zaman zaman, bir ışıkölçümsel ikincil ölçünle ölçüştürülerek ölçünleştirilen, günlük ışıkölçümsel kullanılışta yararlanılan ışık kaynağı. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • izdüşümsel geometri: Şekillerin izdüşümsel özeliklerini, yani izdüşümsel dönüşümler sonucunda değişmeyen özeliklerini inceleyen bir geometri dalı, projektif geometri. Doğruların paralelliği ve dikliği, aralıkların ve açıların eşitliği izdüşümsel olmayan özeliklerdir. Bu nedenle uzaklık ve açı kavramlarıizdüşümsel geometride yer alamaz. Devamını Oku

 • ışıkölçümsel kafa: Bir görsel ışıkölçerin, ölçüştürülecek ışıkları alan ve karşılaştıran bölümü, ya da, bir fiziksel ışıkölçerin, içinde ışıkölçümsel alıcı bulunan bölümü. Devamını Oku

 • physiological aspects of colour: Rengin görünümsel özellikleri Devamını Oku

 • ışıkölçer: Işık şiddetini veya enerjisini ölçen araç, fotometre. Bir ışık kaynağının, belli uzaklıkta oluşturduğu aydınlığı ölçme işinde kullanılan araç, fotometre. Devamını Oku

 • bölümsel izerge: K kümesinden L kümesine kurulan birbölümsel izerge, K nIn bir altkümesinden L ye kurulan bir izerge demektir. Devamını Oku

 • dönem: Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot Örnek: Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi. H. E. Adıvar Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yasama meclisinin iki Devamını Oku

 • plakacılık: Plaka yapma veya satma işi. Devamını Oku

 • çözümsel bağlanım: (bağlanım çözümlemesi) bağımsız değişkenlerin, çokterimliler, üçgenölçüsel toplamlar ya da öteki çözümsel anlatımlarla belirtildiği bir bağlanım. Devamını Oku

 • geçici plaka: Motorlu taşıtlara trafiğe çıkabilmeleri için esas plaka alınıncaya kadar verilen plaka. Devamını Oku

 • bölünmsel işlemlenebilir izerge: Değerlerini saptayan bir işlemleyicisi olan bölümsel deyim izergesi. Devamını Oku

 • münevver: Aydın kimse Örnek: Biz şu anda bir münevverler aşiretinden başka neyiz? P. Safa Aydınlatılmış. Bk. seçkin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar