ısıl kıpırdanma sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ısıl kıpırdanma kelimesinin manası:

 1. Bir özdek özdeciklerinin ısıl erkeden kaynaklanan devinimleri.
 2. Bir özdek özdeciklerinin ısıl erkeden kaynaklanan devinimleri.

ısıl kıpırdanma ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yayınım: Yayınma. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi. Devamını Oku

 • düzlük tasarı: Bezem kurulması, alıcı ve sestoplar devinimleri, kişilerin devinimleri, giriş ve çıkışlar gibi çeşitli çevirim çalışmalarının ayrıntılarını önceden saptamak amacıyla hazırlanan tasar. Devamını Oku

 • yapışım: Değişik özdek katmanları arasındaki özdeciksel çekimden kaynaklanan tutunum. Değişik özdek katmanları arasındaki özdeciksel çekimden kaynaklanan tutunum. Devamını Oku

 • ağılı: İçinde ağı bulunan, zehirli. Bir canlı ya da cansız özdek üzerinde ağı etkisi yapan (özdek). Devamını Oku

 • sızınım: Çok ufak bir delikten, tek tük gaz özdeciklerinin kaçması olayı. Devamını Oku

 • ısılyoğruk: Isıtıldığında yoğruk olan özdek; özellikleri değişmeksizin defalarca ısıtılıp soğutulabilen yoğruk özdek. Devamını Oku

 • üreteç: Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt, jeneratör, dinamo. İşleysel erkeyi, elektriksel erkeye dönüştüren işlerge. Devamını Oku

 • yoğunlaşma katsayısı: Bir uçunum özdeciklerinin gerçek oylumunun, uçunun oylumuna oranı. Bir uçunum özdeciklerinin gerçek oylumunun, uçunun oylumuna oranı. Devamını Oku

 • akışkan sürtünmesi: Bir, işlergenin devinen yüzeyleri arasında kalan ince yağ yaygısı özdeciklerinin sürtünmesi. Devamını Oku

 • ağı: Zehir. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek. Devamını Oku

 • köpük giderici: Bir ortamda yüzey gerilimini artırarak köpük oluşmasını önleyen özdek. Devamını Oku

 • bütüncü davranışçılık: Davranışın kas devinimleri ve içsalgı bezlerinin çalışmaları ile açıklanamayacağına, bunun anlamlı bir bütün olarak kendini göstereceğine inanan davranışçılığın bir kolu. (Molekülcü davranışçılıkla karşıt anlamlıdır.) Devamını Oku

 • bağımsız askılı tekerlek: Kendi düzlemi içindeki devinimleri başkalarını doğrudan etkilemeyen askılı tekerlek. Devamını Oku

 • ısıl akışım: Sıvı ya da uçun durumundaki akışkanların sıcaklık ya da yoğunluk değişimlerinden kaynaklanan akışları. Sıvı ya da uçun durumundaki akışkanların sıcaklık ya da yoğunluk değişimlerinden kaynaklanan akışları. Devamını Oku

 • akışkan: Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan (sıvı veya gaz), seyyal, likit. Akış özellikleri gözlenebilen sıvı ya da gaz evresindeki özdek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar