isim tabanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte isim tabanı kelimesinin manası:

 1. İsim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli.
 2. Bk. ad gövdesi

isim tabanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • isim tabanı: İsim kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli. Bk. ad gövdesi Devamını Oku

 • yalın isim: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış isim, yalın ad: Ev, kol, el, baş, diş gibi. Devamını Oku

 • isimden türeme isim: İsim kökünden yapım ekleriyle türetilen isim gövdesi: Ev-cil, göz-cü-lük vb. Devamını Oku

 • isim gövdesi: İsim ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve isim olarak kullanılan gövde, ad gövdesi. Devamını Oku

 • isim çekimi: İsimlere çekim eklerinin getirilmesi, ad çekimi. Devamını Oku

 • olumlu fiil: Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi. Olumlu hareketi karşılayan, olma ve yapma ifade eden; -mA olumsuzluk eki almamış fiil kök veya gövdesi: Devamını Oku

 • yalın sıfat: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış sıfat. (Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan sıfat: Dar yol, düz duvar, bu iş, ne zaman, her insan, kaç çocuk Devamını Oku

 • yarı genel çekim: Toplu çekim ile genel çekim arasında yer alan çekim. Devamını Oku

 • torso: İnsan gövdesi Heykel gövdesi Güdük Devamını Oku

 • çekim ölçeği: Konuların görüntü çerçevesine oranla kapladıkları yerin değişmesinden oluşan çeşitli boydaki çekimler dizisi. (Konuların çerçeveye oranla az ya da çok yer kaplamaları, konu ile alıcı arasındaki uzaklığa ya da kullanılan merceğe göre değişir. Konunun çerçevede en büyükten en küçüğe doğru kapladığı yer bakımındançekim ölçeği şu çekimlerden oluşur: ayrıntı çekimi, baş çekimi, omuz çekimi, göğüs çekimi, bel Devamını Oku

 • ad gövdesi: İsim gövdesi. (Derleme, isim gövdesi) Ad veya eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde: Gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) , sevinç (sev-inç) , gezi (gez-i) , verim (ver-imj, görgü (gör-gü) Devamını Oku

 • yalın ad: Yalın isim. (Derleme.. yalın isim) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulunan ad : Ev, el, kol, baş, diş vb. Devamını Oku

 • hileli çekim: Bir varlık ya da devinimin gerçektekinden başka türlü görünmesi için o varlık ya da devinimin yalnız bir bölümünü alıp geri kalanını görüş alanında bırakan çekim. (Örnek: Yüksek bir yerden düşen kimseyi gösteren çekimde, bu kimsenin düşmeye başlamasını gösterip, alttaki ağı görüntü dışında bırakan çekim). Devamını Oku

 • kılavuz açıklama: Açıklamanın ses kuşağına alınmasına yardımcı olması için, filmin gösterilişi sırasında çekim çekim yapılan anlatım. Devamını Oku

 • devingen çekim: Alıcı devinimlerinin bol bol kullanıldığı çekim. Durgun çekimin karşıtı. İçinde devinimin, gerilimin, çatışmanın ağır bastığı çekim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar