ışınım monitörü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ışınım monitörü kelimesinin manası:

 1. Işınım ölçme ve uyarıda bulunma işevlerini birlikte gerçekleştiren düzenek, monitör.

ışınım monitörü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • atmosfer kirlilik monitörü: Havadaki kirlilik sınırı önceden belirlenmiş düzeyi aştığında, uyarıda bulunan aygıt. Devamını Oku

 • kritiklik monitörü: Olası bir kritiklik kazasının boyutunu ölçerek, kaza boyutu öngörülen düzeyi aştığında uyarıda bulunan aygıt. Devamını Oku

 • çoğaltıcı: Çoğaltma işini gerçekleştiren düzenek. Bir etkiyi artırmaya yarayan aygıt. Devamını Oku

 • dışarıda yayın takımı: Dışarıda canlı yayını gerçekleştiren takım. Devamını Oku

 • sömürücü: Sömürüyü gerçekleştiren, sömürgen, istismarcı. Devamını Oku

 • nöromodülatör: Ana sinapsta ileti aşırımını ayarlayan, presinaptik ucun veya zarın uyarılabilirliğini değiştirerek presinaptik ucun veya postsinaptik zarın cevap verme ihtimalini değiştiren madde. Devamını Oku

 • kalkınma ve yatırım bankası: Development and investment bank Kalkınma bankacılığı ve yatırım bankacılığı etkinliklerini bir arada gerçekleştiren banka. Devamını Oku

 • ön sayışım: Gerçekleşmiş bir kâr payından ya da borçtan bir bölüğünün önceden ödenmesi. Gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek alacaklı bir sayışımdan kesin ödemede indirimi yapılmak üzere verilen para. Devamını Oku

 • sürerlik görünümü: Türkçede bir zarf-fiille yardımcı fiilin veya herhangi bir fiille durmak fiilinin birlikte kullanılmasından oluşan ve sürerlik kavramı veren görünüm. Türkçede, bir ortaçla yardımcı eylemin veya herhangi bir eylemle durmak eyleminin Devamını Oku

 • gelecek zaman görünümü: Gelecek zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından ortaya çıkan ve niyet kavramı veren görünüm. Gelecek zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından meydana gelen ve niyet kavramı veren görünüm : Gidecek Devamını Oku

 • geniş zaman görünümü: Geniş zaman sıfat-fiiliyle yardımcı fiilin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak. Görünmez olmak gibi. Geniş zaman ortacıyle, yardımcı eylemin birlikte kullanılmasından doğan görünüm: Gelmez olmak, görünmez olmak, anlar olmak vb. Devamını Oku

 • ekran koruyucu: Bilgisayarda monitörün uzun süre kullanılmadan açık kalması durumunda devreye giren ve monitörün ömrünün azalmasını engelleyen yazılım. Devamını Oku

 • bireyleşme: Türle ilgili bir örneğin bireyde gerçekleşmesi. Bağımsız kişiliğe varan gelişme süreci. Devamını Oku

 • aşnılayıcı: Aşnılamayı gerçekleştiren kimse. Devamını Oku

 • dönüşül soğuma hızı: Dönüşül soğumayı gerçekleştiren en düşük soğuma hızı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar