ıslahat fermanı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ıslahat fermanı kelimesinin manası:

 1. 1856'da Sultan Abdülmecit'in çıkarmış olduğu yenilik buyrultusu.

ıslahat fermanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mecidi mecidi nişanı: Sultan Abdülmecit zamanında çıkarılan Osmanlı nişanlarından biri. Devamını Oku

 • darül maarif: Sultan Mecid zamanında Valide Sultan’ın İstanbul’da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. (Osmanlıca’da yazılışı: dâr-ül maarif) Devamını Oku

 • tanzimat: İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839’da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem. Devamını Oku

 • avant garde: Yenilikçi, öncü Yenilik getirenler, öncü olanlar, yenilikçiler Devamını Oku

 • sultana: Sultan (kadın), valide sultan, padişahın kızı, sultani, çekirdeksiz kuru üzüm Hanım sultan, sultan karısı, kızı veya kız kardesi, valide sultan Devamını Oku

 • cleared himself: Kendini temize çıkarmışŸ, kendini haklı çıkarmışŸ, masumiyetini kanıtlamışŸ, şŸöhretini korumuşŸ Devamını Oku

 • avantgarde: Yenilik getirenler yeni moda yaratan, yenilik getiren. Devamını Oku

 • recency: Yenilik, yeni vuku bulma. Yenilik, yakın zamanda olma Devamını Oku

 • padişah: Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan. Hükümdar, sultan. Devamını Oku

 • devlet iç borçlanma senetleri: Devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak, bütçe açıklarını kapatmak amacıyla çıkarmış olduğu borçlanma senetleri. krş. hazine bonosu, devlet tahvili Devamını Oku

 • ıslahat: Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform Örnek: Kadıncağıza paşadan kalan aylık her yeni devlet ıslahatında kırılıp küçülüyordu. R. N. Güntekin Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. Devamını Oku

 • ıslahatçı: Reformcu. Devamını Oku

 • ıslahatı askeriye: Askerlikte yapılan ıslahatlar. Askeri ıslahat. (Osmanlıca’da yazılışı: ıslahat-ı askeriye) Devamını Oku

 • ıslahatı adliye: Adli ıslahat. (Osmanlıca’da yazılışı: ıslahat-ı adliye) Devamını Oku

 • ıslahatı adliye: Adli ıslahat. (Osmanlıca’da yazılışı: ıslahat-ı adliye) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar