ıslahatı adliye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ıslahatı adliye kelimesinin manası:

 1. Adli ıslahat. (Osmanlıca'da yazılışı: ıslahat-ı adliye)

ıslahatı adliye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ıslahatı adliye: Adli ıslahat. (Osmanlıca’da yazılışı: ıslahat-ı adliye) Devamını Oku

 • ıslahatı askeriye: Askerlikte yapılan ıslahatlar. Askeri ıslahat. (Osmanlıca’da yazılışı: ıslahat-ı askeriye) Devamını Oku

 • ıslahat: Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform Örnek: Kadıncağıza paşadan kalan aylık her yeni devlet ıslahatında kırılıp küçülüyordu. R. N. Güntekin Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek. Devamını Oku

 • adliye mahkemesi: Anayasa mahkemesi, genel mahkemeler, askerî ve idari mahkemeler dışında kalan ve denetim mahkemesi olan Yargıtay ile hüküm mahkemeleri, adalet mahkemesi Örnek: Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercisine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercisidir. Anayasa Devamını Oku

 • teceddüd: Bk. ıslahat Devamını Oku

 • reformcu: Reform yanlısı, ıslahatçı. Devamını Oku

 • ıslahatperver: Islahat taraftarı, ıslahatı seven. Devamını Oku

 • reformer: Devrimci, düzelten kimse, reformcu, yenilikçi, ıslahatçı Devamını Oku

 • reform: Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat. Devamını Oku

 • reformculuk: Eldeki imkânlarla, ihtilale başvurmadan toplum düzeninin daha iyi duruma getirilebileceğini, sosyal adaletin sağlanabileceğini ileri süren siyasi sistem, ıslahatçılık. Devamını Oku

 • adli polis: Adliye içerisinde güvenliği sağlayıp adli işlere yardımcı olan kolluk gücü Devamını Oku

 • düzeltme: Reform, iyileştirme, ıslahat. Düzelti. Düzeltmek Devamını Oku

 • tanzimatı hayriye: Osmanlı Devletinde Sultan Abdülmecid zamanında başlayan ve (1839-1876) tarihleri arasındaki devreye Tanzimat-ı Hayriye denir. Sözde ıslahat için çalışılan devirdir. Bu, Gülhane Hatt-ı Hümayunu namında padişah fermanı ile başlatıldı. Bu devirde her şey yeniden tanzim edilecekti, yeni müesseseler kurulacaktı. Avrupa-vari terakki esasları her yerde öğretilecek, Osmanlı Devleti ve İslam Alemi ilerliyecekti. Fakat ıslaha ferdlerden başlayacakken ve Devamını Oku

 • acceptability of confession: İtirafın kabul edilebilirliğŸi, adliye mahkemesinde ifadenin geçerliliğŸi, adliye mahkemesinde ikrarın güvenirliğŸi Devamını Oku

 • acceptability of admission: İkrarın kabul edilebilirliğŸi, adliye mahkemesinde ifadenin geçerliliğŸi, adliye mahkemesinde itirafın güvenirliğŸi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar