işlem güdüsüyle para istemi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işlem güdüsüyle para istemi kelimesinin manası:

 1. İktisadi karar birimlerinin günlük işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bulundurmak istedikleri, gelirin bir fonksiyonu olan para istemi.

işlem güdüsüyle para istemi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ihtiyat güdüsü ile para istemi: Para istemini belirleyen güdülerden biri olup, iktisadi karar birimlerinin gelecekte beklenmedik olaylar karşısında güç durumda kalmadan harcamalarını gerçekleştirmek için bulundurmak istedikleri para miktarı. Devamını Oku

 • ihtiyat güdüsü ile para istemi: Para istemini belirleyen güdülerden biri olup, iktisadi karar birimlerinin gelecekte beklenmedik olaylar karşısında güç durumda kalmadan harcamalarını gerçekleştirmek için bulundurmak istedikleri para miktarı. Devamını Oku

 • işlem güdüsüyle para talebi: Bk. işlem güdüsüyle para istemi Devamını Oku

 • muamele güdüsüyle para talebi: Bk. işlem güdüsüyle para istemi Devamını Oku

 • ihtiyat güdüsüyle para talebi: Bk. ihtiyat güdüsü ile para istemi Devamını Oku

 • belirlilik altında karar: İktisadi karar birimlerinin gerçekleşmesi kesin tek bir olayın söz konusu olduğu karar sürecinde, bir ya da birden çok kısıt altındaki davranış biçimi. krş. belirsizlik altında karar, risk altında karar, rekabet altında karar Devamını Oku

 • eşgüdüm başarısızlığı: İktisadi karar birimlerinin tercih ettikleri sonuca yönelik olarak seçtikleri stratejilere ulaşamamaları sonucu oluşan durum. Devamını Oku

 • belirsizlik altında karar: İktisadi karar birimlerinin birden çok olayın aynı anda var olduğu karar sürecinde, olayların sonuçlarını bildiği, ancak olayların gerçekleşme olasılıklarını bilemediği durumdaki davranış biçimi. krş. belirlilik altında karar, risk altında karar, rekabet altında karar Devamını Oku

 • duruma göre para politikası: Discretionary monetary policy Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre para sunumunu değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para politikası. krş. duruma göre maliye politikası Devamını Oku

 • gönüllü tasarruf: İktisadi karar birimlerinin kendi istekleriyle yaptıkları tasarruf. Devamını Oku

 • görünmez el: İktisadi karar birimlerinin fiyat mekanizması aracılığıyla, rekabetçi piyasalarda kendi çıkarları peşinde koşarken aynı zamanda toplumun çıkarlarını da daha yüksek düzeyde gerçekleştireceğini ileri süren ve Adam Smith tarafından ortaya atılan ilke. krş. fiyat düzeneği Devamını Oku

 • döviz istemi: Uluslararası mal ve hizmet dışalımı, sermaye dışsatımı, tasarruf, arakazanç ve spekülasyon amaçlarıyla gerçek veya tüzel kişilerin değişik döviz kurlarından satın almak istedikleri yabancı para miktarı. Devamını Oku

 • iktisadi devlet teşekkülleri: İktisadi alanda kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda etkinlik göstermek ve sermaye birikimine katkıda bulunmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kuruluşlar. krş. Kamu İktisadi Kuruluşları, Kamu İktisadi Teşekkülleri Devamını Oku

 • genişletici para politikası: Ekonomiyi canlandırmak veya deflasyondan kurtulmak amacıyla piyasadan doğrudan tahvil alınması biçiminde açık piyasa işlemleri, reeskont ve faiz oranlarının düşürülmesi gibi araçlarla para sunumunu artırarak etkin istemi yükseltmeye yönelik politikalar. krş. daraltıcı para politikası Devamını Oku

 • eksik bilgi: İktisadi karar birimlerinin karar alırken bazı özel bilgilere ulaşamamaları durumu. krş. tam bilgi, bakışımsız bilgi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar