işleme ücreti sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işleme ücreti kelimesinin manası:

 1. İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdek için işlenmiş duruma gelinceye dek yapılan işlemler karşılığı ödenmesi gereken para.

işleme ücreti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ateşleme öndeliği: Ateşlemenin üst ölünoktadan ya da gereken en uygun zamandan önce yapılması durumu. Devamını Oku

 • tediyesi lazım gelen meblağ: Bk. ödenmesi gereken para Devamını Oku

 • işlenmemiş özdek: İşleyimin her türlü yapım için gerekseme duyduğu işlenmemiş ya da yarı işlenmiş tarımsal, madensel ve hayvansal ürünler. Bk. hammadde Devamını Oku

 • ödenmesi gereken para: Günü gelen veödenmesi gereken para. Devamını Oku

 • işleme: İşlemek işi. Şiş, tığ, iğne vb. araçlarla elde yapılan, örgü, nakış, oya gibi işlerin genel adı, el işi Örnek: Her dokuma parça renkli işleme ve oyalarla bezenmişti. F. R. Atay İnce ve süslü Devamını Oku

 • içleme: Bir deneylemede etkileri araştırılan deneysel değişkenin duruma sokulması, bir kavram ya da öğenin örtük ya da açık biçimde bir yapı ya da kuruluş içine yerleştirilmesi, bkz. dışlama. Devamını Oku

 • hammadde: Bk. işlenmemiş özdek Üretim sürecinde kullanılan işlenmemiş her türlü madde. Devamını Oku

 • işleyim: Sanayi, endüstri. Ekonominin, her çeşit işlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdekleri değiştirip doğrudan doğruya kullanılır nesne ve özdekler durumuna koyan büyük etkinlik kolu. Devamını Oku

 • ağır işleyim: Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, işleyimde yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. Devamını Oku

 • işleyimleşme: Ekonomisi daha çok tarımsal, hayvansal ve madensel işlenmemiş özdek ve ürünlerin üretim ve satımına dayalı bir ülkenin, çeşitli alanlarda işleyim çabalarına girişimi. Devamını Oku

 • borçlar alacaklar: Belirli bir süre içinde ödenmesi gereken borç ve yüklenimlerin tümü. Para olarak alacaklılara verilecek borçların toplamı. Devamını Oku

 • yeğni işleyim: Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı gibi ölçütlere dayanan, işleyimdeki sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. bkz. ağır işleyim. Devamını Oku

 • çizgi üstü işlemler: Ödemeler bilânçosunda mal, hizmet ve sermaye hareketlerini kapsayan bölümlerde yer alan ve ödemeler dengesi fazlası ya da açığına yol açan işlemler. krş. otonom işlemler, denkleştirici işlemler Devamını Oku

 • çizgi altı işlemler: Ödemeler bilânçosunda çizgi üstü işlemlerdeki açık veya fazlayı kapamaya yönelik gedik kapatan işlemler. krş. resmi rezervler hesabı, denkleştirici işlemler, çizgi üstü işlemler Devamını Oku

 • örgütlü işleyim bölgesi: İşleyimin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, işleyim kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, işlenmemiş özdek gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak tasarlanan ve düzentasarlarda yer verilen bölge türü. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar