ıslıklı ünsüz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ıslıklı ünsüz kelimesinin manası:

 1. Dilin ön orta bölümünün bir tür oluk biçimini almasıyla oluşan ünsüz: s, z, ş, j.
 2. (Derleme.. ıslıklı konson, ıslıklı ses) Vızıltılı ve hışırtılı bir ses veren sızıcı ünsüz: s, z, ş, j ünsüzleri gibi.

ıslıklı ünsüz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • önavurt ünsüzü: (Derleme., önavurt konsonu, önavurtsu konson, yanlama titrek) Dil ucunun öndamağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses : Dil, bel, el gibi sözcüklerdeki l sesi. Devamını Oku

 • avurt ünsüzü: Dil ucunun ön damağa veya art damağa çarpmasından oluşan ve dilin yanlarından akan ses: Dil, bel, el, dal, bal, al kelimelerindeki l ünsüzü gibi. (Derleme.. avurt konsonu, avurtsu konson, yanak Devamını Oku

 • öndamak ünsüzü: (Derleme., öndamaksı konson, öndamak fonemi, öndamaksıl) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle öndamağın çeşitli noktalarında patlayarak veya sızarak meydana getirdiği ses: k, g, ğ, y ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • sızıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele çarpıp sızması ile oluşan ünsüz. (Derleme., sızmalı konson, sürtünmeli kpnson, sürtünücü konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki hafif kapalı bir engele Devamını Oku

 • artavurt ünsüzü: (Derleme.. arka avurt konsonu, art avurt konsonu, artavurtsu konson) Dil ucunun artdamağa çarpmasından meydana gelen ve dilin yanlarından akan ses: Dal, bal, al gibi sözcüklerdeki l ünsüzü vb. Devamını Oku

 • ünsüz atlaması: (Derleme.. Konson atlaması, ünlülerin incelik-kalınlık bakımından ünsüzlere etkisi) k, g, ğ,l,h ünsüzlerinin ince veya kalın ünlülere göre boğumlanma noktalarının değişmesi: Kedi, kadı; gene, gaga; eğe, ağa; bel, bal; hele, hala örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ünsüz: Ünü olmayan, gösterişsiz, şöhretsiz. Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ses, sessiz, sessiz harf, konson, konsonant. Devamını Oku

 • patlayıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ses yolundaki herhangi bir engele çarpmasıyla oluşan ünsüz: b, p, c, ç, d, t, g, k. (Derleme., kapanma fonemi, patlayıcı konson, patlamalı konson, patlayıcı fonem) Ciğerlerden gelen Devamını Oku

 • dişeti ünsüzü: (Derleme.. dişeti konsonu, dişetsi konson) Dil ucunun dişetine dokunmasından meydana gelen diş ünsüzü: j, ş vb. Devamını Oku

 • geniz ünsüzü: Geniz yoluyla çıkan n ünsüzü. (Derleme.. genizsi konson, geniz sesi, burun sesi, damak-burun konsonu, genzel) Geniz yoluyle çıkan ünsüz: Türkçede bölge ağızlarında rastlanan n, n ünsüzü gibi. Devamını Oku

 • akıcı ünsüz: Ciğerlerden gelen havanın, ağız boşluğundaki yarı kapalı bir engele çarpmasıyla oluşan bol sesli ünsüz (r, l, ğ, y). (Derleme. titreşimli akıcı, titrek konson, akıcı konson, akıcı fonem) Ciğerlerden gelen havanın Devamını Oku

 • küçükdil ünsüzü: (Derleme.. küçükdil kayıcı konsonu) Ciğerlerden gelen havanın, artdamakta küçükdilin etrafından sızarak çıkmasıyle meydana gelen ünsüz: Ekmeğe, kabağa örneklerindeki ğ (ğ) ünsüzleri gibi. Devamını Oku

 • süreksiz ünsüz: (Derleme., sert ünsüz, tonsuz konson) Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpması ile meydana gelen ve verdiği ses süreksiz olan ünsüz: p, t, ç, k, (k) , f, s, ş, h, (h) vb. Devamını Oku

 • diş dudak ünsüzü: Diş eti-dudak ünsüzü. (Derleme.. diş-dudak konsonu, diş-dudaksıl konson, dudak-diş fonemi, dudaksıl dişsel) Alt dudağın üst dişlere dokunmasıyle meydana gelen dudak ünsüzü: f, v vb. Devamını Oku

 • artdamak ünsüzü: (Derleme., artdamak konsonu, artdamaksı konson, artdamak fonemleri) Ciğerlerden gelen havanın dil sırtı yardımıyle artdamağın çeşitli noktalarında bazen patlayarak bazen de sızarak meydana getirdiği ünsüzler : k, g, ğ, k (altı noktalı) , g (altı noktalı) , ğ (altı noktalı) vb. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar