ıslıklıtavşangiller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ıslıklıtavşangiller kelimesinin manası:

 1. (Ochotonidae, Moğolca: ochodona = ıslıklı tavşan) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler(Rodentia) takımının çiftdişliier (Duplicidentata) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Kulakları kısadır. Ön ve ard bacakları aynı uzunlukta olur. Islık sesi çıkarırlar. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerikanın dağ ve steplerinde yaşarlar. Islıklı Àlp tavşanı (Ochotona alpinus) ve ıslıklı cüce tavşan (0. pusillus) türleri iyi bilinir.

ıslıklıtavşangiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ıslıklı tavşangiller: Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, çift dişliler (Duplicidentata) alt takımından, kulakları kısa, ön ve art bacakları aynı uzunlukta, ıslık sesi çıkaran, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’nın dağ ve steplerinde yaşayan türlere sahip bir familya. Devamını Oku

 • tavşangiller: Örnek hayvanı tavşan olan kemirgenlerden bir familya. Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, çift dişliler (Duplicidentata) alt takımından, kulakları ve art bacakları uzun, kuyrukları kısa, gözleri iri, otçul türleri olan Devamını Oku

 • ıslıklı cüce tavşan: Kemiriciler (Rodentia) takımının, ıslıklı tavşangiller (Ochotonidae) familyasından, 14.5 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya’nın bazı yerlerinde yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • ıslıklı alp tavşanı: Kemiriciler (Rodentia) takımının, ıslıklı tavşangiller (Ochotonidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, Sibirya dağlarında yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • sıçangiller: Omurgalı hayvanlardan, sıçanları ve sıçanımsıları içine alan geniş bir familya. Memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımının, yalın dişligiller (Simplicidentata) alt takımından, sıçanımsılar (Myomorpha) bölümünden, kara ve su hayatına uyum gösteren, Devamını Oku

 • arap tavşanıgiller: Kemiriciler (Rodentia) takımının, sıçanımsılar (Myomorpha) bölümünden, ön bacakları kısa, art bacakları çok uzun ve kanguru gibi sıçrayabilen, kum renginde, kuyrukları çok uzun ve püsküllü, gece faal olan, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’da yaşayan türleri olan bir familya. Devamını Oku

 • keseli sıçangiller: (Yun. dis: iki; delphys: döl yatağı) Memeliler (Mammalia) sınıfının, keseli memeliler (Marsupialia) takımının, çok ön dişliler (Polyprotodontia) alt takımından, keseleri iki küçük kıvrım hâlinde olan bir familya. Devamını Oku

 • kar tavşanı: Kemiriciler (Rodentia) takımının, tavşangiller (Leporidae) familyasından, 55 cm kadar uzunlukta, Avrupa ve Asya’da yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • kırsıçanımsıgiller: (Procaviidae, (Lât. procavia = daman): Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kırsıçanımsılar (Hyracoidea) takımına (bk.) giren bir familyası Küçük boylu, kulakları ve bacakları kısa olan hayvanlardır. Sırtlarında bir bez vardır. Otçuldurlar. Afrika, Batı Asyada kayalık yerlerde yaşarlar. Suriye damanı (Procavia syriaca), Güney Afrika damanı (P. capensis) iyi bilinen türleridir (bk.). Devamını Oku

 • yedi uyuklayangiller: (Gliridae, anlamdaş. Myoxiidae, Muscardinidae), (Lât. gliris = fındık faresi, Yun. myoxos = fındık faresi, Lât. muscardinus = fındık faresi), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının kemiriciler (Rodentia) takımının yalın-dişliler (Simplicidentata) alt-takımının sincabımsılar (Sciuromorpha) bölümüne (bk.) giren bir familyası. Bacakları kısa olur. Kuyrukları uzun ve kıllıdır. Ağaçlar üzerinde yaşarlar. Kış uykusuna yatarlar. Eski Dünyada yaşarlar. Yedi Devamını Oku

 • çamursalkurbağagiller: (Pelobatidae), (Yun. pelos= çamur, Yun.bates = basan): Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının kuralsız-obruklular (Anomocoela) alt-takımına giren (bk.) bir familyası. Kuzey Amerika, Avrupa, Batı Asya ve Yeni Ginede yaşarlar. Sarmısak kurbağası (Pelobates fuscus) türü iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • çok dişli mersinbalığıgiller: (Polyodon-tidae), (Yun. polys = çok, Yun.Odon = diş) Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının Mersinbalıkları (Chond-rostei) takımının (bk.) bir familyası. Ağız bölgeleri çok uzundur. Bıyıkları yoktur. Vücutları çıplak olur. Kuzey Amerikanın güney ırmaklarında ve Çinde yaşarlar. Kaşık-ağızlı Mersinbalığı (Polyodon spathula) türü iyi bilinir (bk.). Devamını Oku

 • tavşanımsılar: (Yun, lagos: tavşan; morphe: biçim) Bazı sınıflandırmalara göre, memeliler (Mammalia) sınıfının, kemiriciler (Rodentia) takımından, çift dişligiller (Duplicidentata) alt takımına eşit olan bir takım. Devamını Oku

 • sivrisincapçikgillier: (Tupaiidae, Malayaca: tupaia-sincap), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının böcekçiller (İnsectivora) takımının bir (bk.) familyası. Yapıları sincaba benzer. Ağaçlarda yaşarlar. Böcek, meyva yerler. Sivri sincapçık (Tupaia ferruginea) türü iyi bilinir (bk.) Devamını Oku

 • keseliköstebekgiller: (Notorycidae), (Yun. notos = güney, Yun.orykter=kazıcı) Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının keseliler (Marsupialia) takımının çok-ön-dişliler (Polyprotodontia) alt-takımına (bk.) giren bir familyası. Dış yapıları bakımından köstebeğe benzerler. Ön ayakları kazmaya elverişlidir. Avustralyada toprak altında yaşarlar. Keseli köstebek (Notoryctes typhlops) türü iyi bilinir. (bk.). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar