isoosmotic solutuion sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte isoosmotic solutuion kelimesinin manası:

 1. İzoozmotik çözelti

isoosmotic solutuion ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • geri titrasyon: Titrasyon işleminde, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak şekilde standart çözelti ekleyip tepkimeye girmemiş olan standart çözelti miktarını ikinci bir standart çözelti ile bulma işlemi. Devamını Oku

 • doygun çözelti: Çözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilemeyen çözelti. Çözünmüş özdek eklemekle derişikliği değiştirilemeyen çözelti. Devamını Oku

 • doymamış çözelti: Verilen koşullarda çözebileceğinden daha az çözünen taşıyan çözelti. Doyma noktasına ulaşmamış olan çözelti. Devamını Oku

 • eriyik: İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlul. Bkz. çözelti. Devamını Oku

 • solüsyon: Çözelti. Çözelti Bk. kauçuk tutkal Devamını Oku

 • tashih: Düzeltme, düzelti Örnek: Ancak bir ehemmiyetsiz noktayı tashihe lüzum görüyoruz. R. N. Güntekin Düzeltme, düzeltim, düzelti. Devamını Oku

 • sönümlenme katsayısı: Çözelti derişiminin 1M ve ışınların çözelti içinde katettiği yolun 1 m olması hali için hesapla bulunan absorbans değeri, log(Io/I)=E.l.C, ifadesinde log (Io/I) absorbansı, E sönümlenme katsayısını, l ışık yolunu, C derişimi göstermektedir. Devamını Oku

 • aşırı doygun çözelti: Çözünenin çözünürlük sınırı üzerinde bulunduğu, yani belli bir sıcaklıktaki doygun çözelti için gerekenden daha fazla çözünmüş madde içeren, doygun çözeltinin yavaş yavaş soğuması ile oluşan çözelti. Devamını Oku

 • Zimmermann Reinhard belirteci: Demir(Ii)’Nin Demir(II)’nin titrasyonunda klorür iyonunun permanganat ile yükseltgenmesini önleyen bir çözelti.70 g mangan (II) sülfat 500ml suda çözülür,buna 125ml derişik sülfürik asit, 125 ml fosforik asit(% 85lik) eklenir, çözelti litreye tamamlanır. Devamını Oku

 • ozmotik basınç: Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesiyle meydana gelen basınç. Ozmoz olayını önlemek için derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük Devamını Oku

 • titrasyon eğrisi: Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH’sının grafiği; Bir asit- baz titrasyonunda pH’nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri. Devamını Oku

 • elektrolit: Elektroliz işlemiyle çözülen madde. Hücre içi ve dışı sıvısındaki sodyum, potasyum vb. madensel iyonlar. Devamını Oku

 • çözünürlük: Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Belirli oylum ya da tutardaki bir özgende çözünebilen özdek niceliği. Devamını Oku

 • çözünme: Bir sıvı ile karışan katı, sıvı veya gaz durumundaki bir maddenin bu sıvı içinde homojen bir bütün oluşturacak biçimde karışması. Çözünmek işi. Devamını Oku

 • geçişim: Geçişme işi, geçişme, tedahül. Belirli bir işi yapma yeterliliğinin ilişkili veya bağlantılı başka bir işi yapma sonucunda artması, intikal. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar