istek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte istek kelimesinin manası:

 1. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk
  Örnek: Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu. Ç. Altan
 2. Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep.
 3. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.
 4. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.
 5. İrâde. ~ açığa vurması: irâde izhârı. ~ açıklaması: irâde beyânı, ~ koşulu: irâdî şart.

istek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • istek kipi: (Derleme.. temenni, dileklik) İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Türkçede bu kip eylem kök veya gövdesine -e- eki getirilerek kurulur: 1. K.T.göreyim(gör-e-y-im) . 2. K.T.göresin(gör-e-sin) 3. K.T.göre(gör-e) 1. K.Ç.görelim(gör-e-lim) 2. K.Ç.göresiniz(gör-e-sin-iz) 3. K.Ç.göreler(gör-e-ler) vb. Devamını Oku

 • gelgeç istek: (Lat. velle = istemek) : İstenci etkileyebilecek güçlülükte olmayan, gelip geçici isteme. Devamını Oku

 • istek yutumu: (Derleme.. istek kipi kısalması) Kökü ve gövdesi ünlü ile biten istek kiplerinde, aynı ünlüden birinin düşmesi: Söyleyim (söyle-y-e-yim) , bekleyim, (bekle-y-e-y-im) , ağlayım (ağla-y-a-y-ım) , başlayım (başla-y-a-y-ım) , gitmeyim (gitme-y-e-y-im) , yapmayım (yap-ma-y-a-y-ım) vb. Devamını Oku

 • istek cümlesi: Yüklemi istek kipi olan cümle türü: Kendi yalanımla bile bile neden uğraşayım? (A. H. Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 57). Tâ ki bir sürü sun’î vasıtalara muhtaç olmaksızın birbirinizi anlayasınız (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 99). Unutmayalım ki, sanat sevgi ve alâka ile gelişir (A. H.Tanpınar, Yaşadığım gibi, s. 377). En kıymetli malını ada; günlerce Devamını Oku

 • istek duymak: Bir şeye karşı eğilim duymak, arzulamak. Devamını Oku

 • cinsel istek: Erkek ve dişide çiftleşme isteği, libido, libido seksualis. Devamını Oku

 • toplam istek: Yapılan sayışımlar sonunda bir mala karşı isteğin tümü. Devamını Oku

 • son istek harcaması: Vasiyyetnâme. Devamını Oku

 • istek kipinin hikayesi: -A ve -SA ekleriyle karşılanan ve gerçekleşmesi “istek” biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Ek ayrılığına göre -A-y-dI ve -sA idi, -sA-y-dI olmak üzere iki türü vardır: bak-a-y-dım, bak-a-y-dın, bak-a-y-dı, bak-sa-y-dık, bak-sa-y-dınız, bak-sa-y-dılar gibi. || Dün bir aralık gazete okuyayım, dedim. Demez olaydım. (A. Rasim, Gülüp Ağladıklarım, s. 206). || Gelip Devamını Oku

 • istek kipinin rivayeti: İstek biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın, duyuma dayanılarak anlatılması. Bu birleşik kip, -A ve -SA’lı istek kiplerine -imiş > -mIş rivayet ekinin getirilmesiyle kurulur. Ek ayrılığına göre -A-y-mIş ve -sA-y-m-Iş biçiminde iki türü vardır: dön-e-y-mişim, dön-e-y-mişsin, dön-e-y-miş, dön-se-y-mişiz, dön-se-y-mişsiniz, dön-se-y-mişler gibi. || Onlar için elimden gelen her türlü gayreti göstereymişim. Keşke, dedi, keşke bizim Devamını Oku

 • tüketici istek kuramı: Tüketicinin isteğinin oluşumunu ve bileşimini açıklayan kuram. Devamını Oku

 • istem: Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu. İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi. Devamını Oku

 • dilek: Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, temenni, rica, murat. 1. dilenen şey, arzu, istek. 2. isteme, arzu etme, dileme. Devamını Oku

 • hankering: Özlem, hasret, arzu, canı isteme Devamını Oku

 • dilek kipi: Dileme kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se eki ile kurulur. (Derleme.. dilek-şart kipi) Dileyiş kavramı veren kip. Türkçede bu kip -se ekiyle kurulur:1. K.T.gelsem(gel-se-m) 2. K.T.gelsen(gel-se-n) 3. K.T.gelse Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar