işten çıkarma ödencesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte işten çıkarma ödencesi kelimesinin manası:

 1. Gereksinim duyulmaması nedeniyle işine son verilen işçiye işveren tarafından yapılan ödeme.

işten çıkarma ödencesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • işten atılma: İş sözleşmesinin işveren tarafından fesh edilerek işçinin işine son verilmesi. Devamını Oku

 • ölü yemeği: Ölü evine komşu veya akrabalar tarafından hazırlanıp getirilen yemek. Ölü adına verilen yemek. Devamını Oku

 • ita emri: Hükûmetçe verilen ödeme emri, verile buyruğu. İta amiri tarafından verilen yazılı emir. Devamını Oku

 • ek ücret: Yasa ya da sözleşmeden kaynaklanan ve işveren tarafından işçinin ücretine yapılan her türlü ek ödeme. Devamını Oku

 • işten çıkarma: İş çevrimlerindeki daralmaya bağlı olarak işçinin geçici veya sürekli olarak işten çıkarılması. Devamını Oku

 • işten çıkarma oranı: Belirli bir dönemde işten çıkarılan işçilerin toplam işlendirmeye oranı. Devamını Oku

 • geçici iş göremezlik ödencesi: Geçici iş göremezlik durumunda olanlara sosyal güvenlik kurumlarınca çalışamadıkları süre için yapılan ödeme. krş. geçici iş göremezlik Devamını Oku

 • ikramiye: Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para. Piyangoda bir kimseye çıkan para veya nesne. Devamını Oku

 • melanin: Tirozinaz enzimi ile tirozinden meydana gelen, hayvanın derisine renk veren, bitkilerde de bulunan, siyah, kahverengi pigmentler. Vücutta deri, kıl ve göze renk veren hücre içi veya hücreler arasında bulunan, kahverengimsi-siyah Devamını Oku

 • kaçınma hakkı: Ödeme gücünü tümüyle yitirmiş olması nedeniyle borçluya ödemeden kaçınması için yasa ile verilen hak. Devamını Oku

 • borçlancılık belgiti: Kişinin borcunu ödeyememesi nedeniyle borcu ödeme yüklenimiyle alacaklıya verilen borçlanım belgiti. Devamını Oku

 • çalışma karnesi: Çalışma hayatına başlayan işçiye işveren tarafından verilen, onun işçilik durumunu gösteren belge. Devamını Oku

 • dinlenme izni: Önceden saptanmamış olup hekim raporu ile ya da işveren tarafından işçiye verilen ücretli, ücretsizdinlenme izni. Devamını Oku

 • arakesit işlemi: Verilen kümelerin ortak elemanlarından oluşturulmuş kümeyi veren işlem. Devamını Oku

 • bonservis: Çalıştığı yerden ayrılırken görevini iyi yaptığını belirtmek amacıyla birine verilen belge, temiz iş kâğıdı. İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen ve görevini iyi yaptığını belirten belge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar