istibdadkarane sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte istibdadkarane kelimesinin manası:

 1. İstibdad idaresi gibi. Kendi kendine, kanunları ve kimseyi tanımadan idare eder surette. (Osmanlıca'da yazılışı: istibdadkârane)

istibdadkarane ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fedakarane: Canını ve herşeyini feda eder derecesinde. Her türlü eziyet ve zahmetlere göğüs gererek, davası uğruna sebat edene yakışacak surette. (Osmanlıca’da yazılışı: fedakârane) Devamını Oku

 • idarei meşruta: Meşrutiyet idaresi, meşrutiyetle idare. (Osmanlıca’da yazılışı: idare-i meşruta) Devamını Oku

 • ademi merkeziyyet: Bir idari taksimattaki parçaların (vilayet, belediye ve köy) muayyen hususlarda kendi kendilerine idare yetkileri. Bir yere bağlı olmaksızın veya bir yerden idare edilmeksizin olan muamele. Bütün kısım ve şubelerin kendi kendilerini idare tarzı. (Osmanlıca’da yazılışı: adem-i merkeziyyet) Devamını Oku

 • melanetkarane: Lanete müstehak surette. (Osmanlıca’da yazılışı: mel’anetkârane) Devamını Oku

 • hodbehot: Kendi kendine, kendi kafasıyla, kendiliğinden, kimseye danışmadan. Devamını Oku

 • idarei müstebide: İstibdat idaresi. (Osmanlıca’da yazılışı: idare-i müstebide) Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • rububiyyeti mutlaka: Herşeyi kaplayan ve idaresi altına almış olan Allah’ın rububiyeti.(Evet bütün kainatta hususan zihayatlarda ve bilhassa terbiye ve iaşelerinde her tarafta aynı tarzda ve umulmadık bir surette beraber ve birbiri içinde hakimane, rahimane bir dest-i gaybi tarafından olan bir tasarruf-u amm elbette bir Rububiyyet-i mutlakanın tereşşuhudur ve ziyasıdır ve tahakkukuna bir bürhan-ı kat’idir. Madem bir Rububiyyet-imutlaka Devamını Oku

 • self sufficient: Kendine yeten, kendi kendine yeten, kendi kendini idare eden, kendini beğenmiş Devamını Oku

 • tehdidamiz: Tehditle karışık, tehdit eder surette. (Osmanlıca’da yazılışı: tehdid-âmiz) Devamını Oku

 • nalıncı keseri: “Yaptığı işlerde hep kendi çıkarını düşünmek” anlamındaki nalıncı keseri gibi kendine yontmak deyiminde geçen bir söz Örnek: Türk aydını daha ne kadar, nalıncı keseri gibi, böyle kendine yontacak? A. İlhan Devamını Oku

 • hilekarane: Hilekarcasına, hile yapanlar gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: hilekârane) Devamını Oku

 • auto: (sacramentale) (İsp.): Ortaçağda ispanya’da oynanan dinsel oyun. Abd otomobil. Devamını Oku

 • aya: Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi. Yaprakların düz ve parlak bölümü. Devamını Oku

 • introvert: İçekapanık Kendine çevirmek, kendi içine çevirmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar