istihbab sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte istihbab kelimesinin manası:

 1. Bir şeyi iyi ve güzel addetmek.

istihbab ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • addetme: Addetmek işi. Devamını Oku

 • suude: İyi addetmek. Mübarek saymak. Devamını Oku

 • istilzam: Gerektirme, gerekme. Lüzumlu olmak. Gerektirmek. Lazım addetmek. İcabettirmek. Devamını Oku

 • esteeming: Değer vermek, saygı duymak, takdir etmek, addetmek, kanısında olmak, inanmak İtibar ederek Devamını Oku

 • saymak: Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak Örnek: Nara sormuşlar: – Tanelerin kaç tane? Yiyenler saysın bana ne -demiş. B. R. Eyuboğlu Sayıları arka arkaya söylemek. Devamını Oku

 • şedde belirmesi: Arapça bazı sözcüklerin sonlarında sükûn halinde bulunan ünsüzün ünlüyle başlayan bir ek veya bir sözcükle birleşirken ikizleşmesi: His, hissetmek, zan, zannetmek, red, reddetmek, hak, hakketmek, ad, addetmek vb. Devamını Oku

 • tezkiyei nefs: Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek. (Osmanlıca’da yazılışı: tezkiye-i nefs) Devamını Oku

 • insafsızlık: İnsafsız olma durumu, insafsızca davranma, vicdansızlık Örnek: Bu işlerle uğraşan insanların hepsini yalancı … addetmek insafsızlık olur. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • canonize: Öimüş bir kimseyi kilisece kabul edilen azizler listesine dahil etmek Takdis etmek, yüceltmek Devamını Oku

 • deem: Saymak, farz etmek, addetmek, zannetmek, kıyas etmek. Farzetmek, varsaymak, saymak, zannetmek; inanmak; dikkate almak Devamını Oku

 • assume: Üzerine almak, deruhte etmek Farzetmek, var olduğunu kabul etmek Devamını Oku

 • reckon: Saymak, hesap etmek Tutmak, addetmek Devamını Oku

 • esteem: ), (i.) itibar etmek, saymak, kıymet vermek, hürmet etmek Takdir etmek Devamını Oku

 • count 2: Sayı saymak: Do you know how to count? Saymayı biliyor musun? She can only count from one to ten. Ancak birden ona kadar sayabiliyor. saymak, sayısını bulmak: I counted twenty people. Yirmi kişŸiyi saydım. Count the money now! Parayı şŸimdi say! saymak, addetmek: They count themselves lucky. Kendilerini şŸanslı sayıyorlar. I count her among the Devamını Oku

 • consider: Göz önüne almak, hesaba katmak, addetmek, göz önünde bulundurmak, düşünmek, göz önünde tutmak, dikkate almak; saygı göstermek, saymak; görmek; fikrinde olmak Düşünmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar