iyelik düşmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iyelik düşmesi kelimesinin manası:

 1. Yapım eki getirilen ad tamlamalarında iyelik ekinin kullanılmaması: Edirnekapılı (Edime+kapı-sı-lı) , tahin helvacı (tahin helva-sı-cı) , Adapazarlı (Ada+pazar-ı-lı) , Beypazarlı (Bey+pazar-ı-lı) , Ankara Üniversiteliler (Ankara Üniversite-si-li-ler) örneklerinde olduğu gibi.

iyelik düşmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • önses düşmesi: Sözcük başındaki bir sesin kaybolması: (ısıcak) > sıcak, (ısıtma) > sıtma örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • içses düşmesi: Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • katmerli iyelik: Üst üste kullanılmış iki iyelik eki. Devamını Oku

 • birinci şahıs iyelik ekleri: Bir nesnenin ben ve biz zamirleri ile karşılanan şahıslara ait olduklarını göstermek için o nesneyi karşılayan adın sonuna getirilen teklik 1. şahıs -(I)m/-(U)m, çokluk 1. şahıs -(I)mIz/-(U)mUz ekleri: el-im, el-imiz; kalem-im, kalem-imiz, kol-um, kol-umuz vb. bk. iyelik eki. Devamını Oku

 • ön ses düşmesi: Kelime başındaki bir sesin kaybolması: bolmak > olmak gibi. Boğumlanma koşulları, tekrarlı kullanımlar (reduplikeler) gibi çeşitli nedenlerle kelimenin başındaki sesin düşmesi olayı: ısıtma > sıtma; ısıcak > sıcak; Far. harbuz Devamını Oku

 • emniyet düğmesi: Patlayıcı ve yanıcı aletlerin güvenle kullanılmasına yardımcı olan, kullanıldığı zaman açık, kullanılmadığında da kapalı tutulan düğme. Devamını Oku

 • öncelik hakkının düşmesi: Yasalarda ve Birlik Anlaşması’ndaki belirtilen süre içinde, öncelik hakkının kullanılmaması ve böylece hakkın düşmesi. Devamını Oku

 • orta hece düşmesi: Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji. Son hecelerinde dar ünlü bulunan Türkçe kelimelerin bir gurubu ad çekimi ve iyelik ekleri aldıklarında, iç heceye geçen son hecedeki dar Devamını Oku

 • düdük düğmesi: Düdük çevirgecine komuta eden, çevrimi açıp kapatan ve sürücü tarafından kullanılan elektrik düğmesi. Devamını Oku

 • tekelci iyelik: Tekel hakkından doğan iyelik. Devamını Oku

 • paylı iyelik: Bir taşınmaza birden çok iyenin her birinin, taşınmaz üzerindeki payları belirlenmiş olarak iye bulundukları iyelik türü. Devamını Oku

 • elektrik düğmesi: Elektrik akımını açıp kesmeye yarayan düğme Örnek: Elektrik düğmesine basılır basılmaz aydınlanan odalar gibi… R. N. Güntekin Devamını Oku

 • cezanın düşmesi: Ölüm, af (bağışlama), zaman aşımı gibi nedenlerle cezanın yerine getirilmemesi. Devamını Oku

 • son ses düşmesi: Söz sonundaki bir sesin yok olması. Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar