iyileştirme denetimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte iyileştirme denetimi kelimesinin manası:

 1. (Nitelik denetimi) Özürlü bulunan birimleri ayıklamaya ve bunların yerine etkin birimleri almaya yönelik üretim denetimi.

iyileştirme denetimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eleme denetimi: (Nitelik denetimi) Bir üretim birimleri öbeğindeki özürlü tüm parçaların ya da bir kesiminin çıkarılması. anlamdaş toplam denetim, yüzde yüz denetim. Devamını Oku

 • çok değişkenli nitelik denetimi: (Nitelik denetimi) Her öğe için, birden çok değişkeni içeren ölçünlere uygunluğun araştırıldığı nitelik denetimi. Devamını Oku

 • sayılama nitelik denetimi: Sayılamadaki ilke ve yasaları üretim ve sürüm alanında uygulayarak yapımlıların ölçülebilir nitelik özellikleri bakımından değişkenliklerini hoşgörü sınırları içine almaya çalışan böylece nitelikte durulma, yerleşme ve koşullara uygunluk sağlayarak sürümü inanca altına alan yöntemlerin tümü. Devamını Oku

 • kalite denetimi: Bk. nitelik denetimi Devamını Oku

 • benimseme denetimi: (Nitelik denetimi) Birimlerin istenilen değerlere uygun olup olmadıklarını saptamak için yapılan denetim. Devamını Oku

 • nitelik denetimi: (Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünlerin niteliklerinin denetlenmesi. Amaç, ürünün niteliğinde düzenli aralıklarla ortaya çıkan değişimleri izlemek ve yok etmek ya da yok edilemeyen değişimi benimsenebilir bir düzeye indirgemektir. Devamını Oku

 • bütçe denetimi: Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi. Devamını Oku

 • iyileştirme: İyileştirmek işi, ıslah. Devamını Oku

 • toprağı iyileştirme: İşe yaramayan ya da verimsiz toprakların, verimli duruma getirilmeleri amacıyla başvurulan yöntemlerin tümü. Devamını Oku

 • iyileştirme tasarı: Yaşam ölçünlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken konut topluluklarında, çevre koşullarının düzeyini yükseltmek amacıyla geçici süreleri kapsamak üzere düzenlenen tasar. Devamını Oku

 • kitapla iyileştirme: Kişilerin sorunlarını öğrenmek ve onları iyileştirmek için kitaplardan yararlanma yolu. Devamını Oku

 • oyunla iyileştirme: Duygusal bakımdan tedirgin çocukların içe itilmiş isteklerini, bilinçaltı korku ve yılgılarını öğrenmek, özel biçimde hazırlanmış gereçlerle onların davranım bozukluklarını gidermek için başvurulan bir yöntem. Devamını Oku

 • kümeyle iyileştirme: Öğrencilerin kişisel sorunlarını danışman, okul ruhbilimcisi ya da ruh çözümleyicininin de bulunduğu küçük bir küme içinde tartışarak çözmeleri ve yeniden eğitilmeleri için baş vurulan bir iyileştirme tekniği. Devamını Oku

 • simgeleştirme: Simgeleştirmek işi. Önermelerin tutarlılığını ya da çıkarımların geçerliliğini denetlemek amacıyla bunların kimi bölümleri yerine bu bölümlerin dizimsel türlerine uygun simgeler koyma işlemi. || Bu işlem yapılırken aynı deyimler yerine aynı Devamını Oku

 • kentsel topraktan yararlanmanın denetimi: 1 – Kent toprak boyutlarının, bunlardan yararlanma biçimlerinin, kentin ve bölgenin özelliğine, kente verilmek istenen biçime göre, sınırlandırılması; bunları ellerinde bulunduranların iyelik haklarının kısıtlanması. 2 – Bu işlevin yerine getirilmesinde yararlanılan dizge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar